Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی ثبت شرکت

تاسیس شرکت در قزاقستان

 

انجام هر گونه فعالیت تولیدی و یا خدماتی در قزاقستان نیاز به ثبت شرکت و یا گرفتن لیسانس کار شخصی ) صرفا در یک زمینه مشخص( می باشد,در غیر اینصورت شخص خاطی از کشور قزاقستان اخراج می گردد.

بطور کلی شرکتهای خارجی به دو گونه کلی خود را در قزاقستان به ثبت می رسانند:

-نمایندگی یا شعبه

-شخصیت حقوقی محلی

ثبت شعبه یا نمایندگی صرفا مجوزی برای ارائه خدمات و یا محصولات شرکت اصلی بوده و امکان انجام فعالیت تولیدی را نخواهد داشت ضمنا هیچگونه دارایی  از خود نداشته و کلیه داراییهای آن متعلق به شرکت اصلی خواهد بود بنابراین ثبت شعبه و یا نمایندگی برای یک شرکت خارجی در قانون کشور قزاقستان به منزله ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید نبوده و نمی تواند از ظرفیتهای فعالیت یک شرکت داخلی بهره ببرد بنابراین اکثر شرکتهای خارجی که قصد انجام فعالیت های تولیدی یا خدماتی در قزاقستان را دارند اقدام به ثبت شرکت حقوقی محلی می نمایند.

 

شخصیت حقوقی

در قزاقستان هر فردی به صورت شخصی و یا به صورت مشارکتی می تواند مجوز انجام فعالیت تجاری را دریافت نماید ولی شخصیت حقوقی تاسیس ننموده باشد در این حالت مجوز صادره برای فرد یا افراد مزبور صرفا جهت انجام فعالیت مشخص شده بوده و بهیچ وجه خواص یک شرکت را در بر نخواهد داشت به این نوع  مجوزها Individual Proprietorship (IP)  یا به روسیep  می گویند.(شرایط ثبت و توضیحات تکمیلی در فایل پیوست انگلیسی) که توسط آن انجام یک بیزینس خاص برای فرد ممکن می شود.

معمولا شرکتها به دو صورت شرکتهای سهامی  Joint-Stock Company (JSC) و شرکتهای مسئولیت محدود به ثبت می رسند نوع شرکتهای سهامی به دو گونه خاص و عام(با قابلیت فروش سهام در بازار)بوده و بدلیل نیاز به سرمایه بالا (حداقل US$482,500)جهت تاسیس و پیچیدگیهای تاسیس صرفا جهت موسسات مالی معظم مانند بانکها و شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد و عمده شرکتها در نوع مسئولیت محدود( the Limited Liability Partnership (LLP به ثبت می رسند البته انواعی از شرکت نزدیک به LLP نیز وجود دارند که در موارد خاص در امور تجاری به ثبت می رسند مانند:SLP-LP-UP-PC  که توضیحات آن به پیوست درج گردیده ولی قالب شرکتها در قزاقستان بصورت LLP می باشند .

این شرکتها از لحاظ تعداد شرکا برای ثبت محدودیتی نداشته و هر تعداد شریک با مشخص نمودن میزان سهم الشرکه از میزان سهم قابل پذیرش می باشد.

شرکا می توانند شخصیت های حقیقی و یا حقوقی بوده و میزان سهم آنها به حقیقی یا حقوقی بودن آنها مرتبط نمی باشد مثلا می توان تمام سهم یک شرکت متعلق به شرکت دیگری باشد.

الزاما نیازی به محلی و یا حتی مقیم بودن سهامداران نبوده وهر خارجی بواسطه دارا بودن ویزا تجاری وداشتن مدارک مورد نیاز مانند کارت RNN(ثبت مشخصات فرد در اداره مالیا ت) و کپی ترجمه و تایید شده قانونی پاسپورت می تواند به ثبت شرکت اقدام نماید یعنی کل سهام یک شرکت مسئولیت محدود می تواند از ابتدا در اختیار افراد خارجی باشد.

مدت زمان ثبت یک شرکت LLPمعمولا 20 الی 25 روز می باشد ولی شرکتهای ثبت کننده در زمان 10 روز و دریافت هزینه دو برابر این کار را به انجام می رسانند.

هزینه ثبت این نوع شرکت چنانچه فرد خود اقدام به تهیه و آماده سازی مدارک بنماید بیش از 100 دلار و در صورت بهره گیری از دفاتر ثبت شرکت و یا وکلای حقوقی بین 500 الی 1000 دلار خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

-اساسنامه ثبت شرکت به دو زبان روسی و قزاقی در 3 نسخه

-صورت جلسه تاسیس شرکت به دو زبان روسی  و قزاقی و در 3 نسخه

-آدرس حقوقی شامل مدارک خرید ملک و یا قرارداد اجاره بهمراه موافقت نامه کتبی و رسمی شده مالک در خصوص امکان انجام کار اداری یا تجاری از سوی مستاجر

-کپی پاسپورت برابر اصل شده شرکا به دو زبان روسی و قزاقی

-کپی کارت RNN برابر اصل شده مدیر عامل

-برگه درخواست ثبت شرکت(تقاضا نامه)

-فیش واریز نقدی در حساب دادگستری به میزان 7600 تنگه برای LLP

-نام مورد درخواست جهت ثبت شرکت به زبان روسی یا انگلیسی که قبلا به ثبت نرسیده باشد.

-وکالت نامه رسمی جهت ثبت شرکت در صورت انجام امور توسط شخص ثالث

پس از ثبت اولیه در اداره دادگستری و تعیین نام مدارک زیر جهت ثبت در اداره مالیات و ثبت قطعی شرکت نیاز می باشد.

-گواهی ثبت در اداره آمار

-ساخت مهر و ارائه نمونه اثر آن

-افتتاح حساب بانکی به نام شرکت

همچنین 20 روز پس از ثبت قطعی شرکت گزارش صورت وضعیت مالی شرکت به کمیته مالیات ارائه می گردد.

حداقل سرمایه اولیه ثبت شده شرکت میزان 120000 تنگه معادل تقریبا 1000 دلار می باشد که در زمان اعلام در اساسنامه جایی ثبت نمی شود ولی پس از افتتاح حساب در حساب شرکت واریز می گردد.

چنانچه شرکت بخواهد در آینده اقدام به راه اندازی کارگاه و یا کارخانه و یا فروشگاه بنماید این موضوع در اساسنامه درج می گردد البته برای راه اندازی فروشگاه نیازی به ثبت شرکت نمی باشد و شخص با ارائه مدارک انجام تجارت شخصی که در ابتدا قید شد Individual Proprietorship (IP)  و شرایط آن در فایل پیوست می باشد می تواند اقدام به راه اندازی فروشگاه بنماید و در این زمینه نیازی به مراجعه به اصناف نبوده و اصولا اصناف به مانند ایران در قزاقستان عمل نمی کنندبلکه بیشتر در قالب اتحادیه ویا انجمن در جهت منافع جمع حرکت می شود.اما سرکشی های دولتی در زمینه هر شغل صورت پذیرفته و چنانچه موازین قانونی رعایت نگردد مطابق قانون با آنان رفتار می شود و در زمینه راه اندازی کسب و کارهایی که نیاز به تخصص دارند کمیته ای وجود دارد که جهت صدور مجوز آن شغل مدارک را بررسی و پس از تایید مجوز مربوطه صادر می گردد.

جهت راه اندازی کارخانه ابتدا باید طرح آن را بصورت کامل با ذکر دقیق مشخصات شامل تجهیزات ,نیروی کار و...... به کمیته مذکور ارائه گردد.

سپس مکان کارخانه و ماشین آلات نصب  و راه اندازی گردد و بعد از بازدید مکان توسط ناظرین کمیته و تایید مجوز راه اندازی صادر می گردد.

برای ثبت یک شخصیت حقوقی در مراجع ثبتی (وزارت دادگستری و دفاتر منطقه ایش) همه اسناد مورد نیاز می بایست تحویل مراجع ذی صلاح گردد.

لیست اسناد مورد نیاز برای ثبت:

*اظهار نامه ذیل فرم تاسیس که به امضاء موسس یا نماینده مجاز موسس رسیده باشد،

*لیستی از اجزاء و دیگر اسناد به زبان ملی کشور و نیز زبان روسی. همه اسناد باید خوب درون گیره پوشه قرار گرفته و دارای شماره باشند،

*کپی های اسنادی که هویت ریاست و موسس شخصیت حقوقی را تائید می کنند و نیز کپی گواهی مودی مالیاتی.

 اگرموسس این شخصیت حقوقی شخصیت حقوقی دیگریست تحویل مدارک ذیل ضروری می باشد:

*صورت حساب دیون معوقه از اداره مالیات که شخصیت حقوقی موسس به دولت جمهوری قزاقستان بدهکار می باشد یا مدرکی دال بر عدم بدهکاری،

*یک کپی محضری از گواهی ثبت دولتی یا ثبت دوباره،

*یک کپی محضری از کارت آمار ( در صورت امکان)،

*یک کپی محضری از گواهی مالیات دهنده.

شخصیت های حقوقی با مشارکت خارجی در قالب پروسه ای که از طرف دولت برای ثبت این نوع شرکت ها تاسیس گشته به ثبت می رسند.

اسناد ذیل نیز باید به مراجع مربوط تحویل شوند:

*رسیدی قانونی صادره توسط ثبات تجاری یا هر نوع سند قانونی دیگر مبنی بر اینکه شخصیت حقوقی خارجی در حال تاسیس یک شخصیت حقوقی مطابق با قوانین آن کشور خارجی می باشد که این اسناد می بایست به زبان رسمی کشور و نیز زبان روسی ترجمه رسمی شده باشند،

*کپی گذرنامه یا دیگر اسناد که هویت موسس را روشن سازند زمانی که موسسین ملیت خارجی دارند که البته  باید به زبان رسمی کشور و زبان روسی ترجمه رسمی شده باشند،

*اسناد مربوط به آدرس شخصیت حقوقی،

*رسید یا دیگر اسناد دال بر پرداخت هزینه مربوط به ثبت شخصیت حقوقی یا ثبت حساب شعبات و نمایندگی ها به حساب بودجه دولت،

برای گشودن شعبه یا دفتر نمایندگی شخصیت حقوقی خارجی مدارک ذیل مورد نیاز می باشند:

*صورتحساب ثبت سوابق،

*مقررات شعبه یا دفتر نمایندگی که توسط مدیر دستگاه آن شخصیت حقوقی تائید شده باشد،

*وکالتنامه که توسط مدیر دستگاه شخصیت حقوقی مورد نظر به نفع مسئول شعبه و یا دفتر نمایندگی صادر شده باشد و ترجمه رسمی آن به زبان رسمی کشور و زبان روسی،

تصمیم کتبی شخصیت حقوقی برای تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی به همراه ترجمه رسمی آن به زبان رسمی کشور و نیزبه زبان روسی،

*رسیدی قانونی صادره از ثبات تجاری یا دیگر اسناد قانونی دال بر اینکه شخصیت حقوقی مفروض که در صدد گشودن شعبه یا دفتر نمایندگی در جمهوری قزاقستان می باشد شخصیتی حقوقی مطابق با قوانین کشور مطبوع آن شخصیت حقوقی می باشد به همراه ترجمه رسمی به زبان رسمی کشور و زبان روسی،

*سندی رسمی دال بر اینکه این شخصیت حقوقی در کشور محل تاسیسش ثبت نام مالیاتی گردیده است به همراه ترجمه رسمی به زبان رسمی کشور و زبان روسی،

*یک کپی قانونی از اساسنامه شخصیت حقوقی خارجی به همراه ترجمه رسمی به زبان رسمی کشور و زبان روسی،

*یک کپی از اسناد سهم الشرکه ای شخصیت حقوقی به همراه ترجمه رسمی به زبان رسمی کشور و نیز زبان روسی،

*سندی که مصدق آدرس شخصیت حقوقی باشد،

*رسید یا سند دیگری دال بر پرداخت هزینه ثبت دولتی مربوط به شخصیت حقوقی یا ثبت حسابهای شعبات و دفاتر نمایندگی.

مدت زمان ثبت دولتی

کمتر از یک روز کاری پس از روز تقاضا در صورت ارائه تمام مدارک ضروری

*کسب و کارهای کوچک

*کسب و کارهای متوسط و بزرگ

*ثبت سوابق شعبات و دفاتر نمایندگی که تجارت خود را بر اساس اساسنامه استانداردانجام می دهند

کمتر از سه روز کاری پس از روز تقاضا در صورت ارائه تمام مدارک ضروری

*ثبت دوباره دولتی شخصیت های حقوقی که کسب و کار کوچک فرض می گردند و همچنین برای شخصیت های حقوقی که کسب و کار متوسط و بزرگ تلقی می گردند و تجارت خود را بر اساس اساسنامه استاندارد انجام می دهند

*ثبت حساب های شعبات و دفاتر نمایندگی آنها

کمتر از هفت روز کاری پس از روز تقاضا در صورت ارائه تمام مدارک ضروری

*ثبت دولتی یا ثبت دوباره شخصیت های حقوقی که کسب و کار کوچک تلقی می گردند و نیز آن شخصیت های حقوقی که متوسط و بزگ تلقی می گردند و تجارتشان بر اساس اساسنامه غیر استاندارد انجام می پذیرد

*ثبت سوابق و ثبت دوباره شعبات و دفاتر نمایندگی آنها

 

فرجه رها سازی مدارک برای ثبت

در همان زمان، و در کمتر از پنج روز کاری از زمان تسلیم تقاضانامه در صورت ارائه تمام مدارک ضروری

*کسب و کار های کوچک

*کسب و کارهای متوسط و بزرگی که تجارتشان بر اساس اساسنامه استاندارد می باشد

*ثبت حساب های شعبات و دفاتر نمایندگی آنها

در کمتر از یازده روز کاری از زمان تسلیم تقاضانامه در صورت ارائه تمام مدارک ضروری

*کسب و کار های متوسط و بزرگی که تجارتشان بر اساس اساسنامه غیر استاندارد باشد، برای شعبات و دفاتر نماینگی آنها

 

پس از تصویب و ثبت گردیدن بوسیله سازمان دولتی:

*این مدارک ارائه می گردند: گواهینامه ثبت دولتی، کارت آمار، و یک گواهی ثبت مالیاتی از طرف مقامات مالیاتی

*شخصیت حقوقی می تواند مهر خود را سفارش داده و افتتاح حساب بانکی نماید.

سرمایه گذاران موظفند که در قالب مقررات بانکی جمهوری قزاقستان به پول ملی و یا ارز خارجی افتتاح حساب نمایند. شعبات و دفاتر نمایندگی موظفند از طریق حساب خارجی فعالیت نمایند.

شرکتی که در یک کشور دیگر ثبت گردیده است مجاز به فعالیت در خاک قزاقستان نیز می باشد. به این منظور شرکت مذکور می بایست بار دیگر در محل تازه فعالیتش ثبت مالیاتی گردد یعنی در محلی که دفتر مرکزی و یا دارائی هایش قرار دارند.

آدرس و مشخصات تماس وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان:

قزاقستان – آستانه-010000 – خیابان اورینبور، سمت چپ، خانه وزرا، ورودی سیزده

تلفن: 37-07-74 (7172) 7+

نمابر دفتر مرکزی: 54-09-74 (7172) 7+

 

                     download fileثبت شرکت

                          download file شرکت JSC

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia