Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی انتخابات بدون انتخاب

انتخابات ریاست جمهوری در کشور قیرقیزستان شانس زیادی ماندن در تاریخ به عنوان انتقال قدرت با صلح آمیز  داشته است. رئیس جمهور فعلی که به عنوان رئیس جمهور منتخب قبلی وظیفه ای خود را تا پایان دوره انجام داد. این انتخابات جدید در تاریخ باقی خواهد ماند اما با ظرفیت  کاملا متفاوت.

مسائل مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان در اوج انتخابات وجود داشته و  در سراسر کشور تبلیغات غیرقانونی روی داد. اعضای حزب " انتخابات عادلانه" که متشکل از سیاستمداران، شخصیت های دولتی و عمومی هستند، بارها و بارها به رئیس جمهور قرقیزستان ، به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و نخست وزیر درخواست جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی ارسال کرده بودند. اما هیچ کدام از مقامات مذکور  کاری نکرده است.

چون بالاترین مقام های کشور قیرقیزستان بارها و بارها لابی گری برای منافع  نامزد خاص را کردند. آقای آلمازبیک آتامبایف رئیس جمهور قیرقیزستان که میبایست بی طرفی خود را به همه  نامزاد ریاست جمهوری نشان می داد،  ولی با استافاده از مقام خود طرفدار آقای سورانبیک ژینبیکاف  نامزد ریاست جمهور از حرب «ساسیال دماکرات» و نخست وزیر قبلی قیرقیزستان را کرد. با این اقدامش بی شک قانون انتخابات را برهم زد. بعد از رئیس جمهور،  اعضای دولت و رهبران مذهبی به تبلیفات نامزد مورد توجه خودشان را پرداخته اند.

همچینن با تخت نظارت رئیس جمهور فعلی قیرقیزستان، مقامات محلی قیرقیزستان نیر ابزار تبلیغات شدند. در جلسه مجلس عالی چندین بار گزارش های هشدار دهنده ابراز شد

که در بعضی از مناطق بر اساس دستور دوکت آگهی و بنر با شعار های سیاسی مخالفت  سورانبیک ژینبیکاف جمع می کنند و ملاقات نامزد های ریاست جمهور را  با مردم  برهم می زنند و دفتر نامزد ها را که به نفع دولت نیستند، می بستند. 

بنظر می رسد البته چنین اقدامات  نه با دستور روسای مناطق بلکه ار طریق دولت داده شده است.

یکی دیگر از لحظات عجیب این انتخابات، دستگیری معاون رئیس مجلس عالی  جهت سوء ظن انجام کودتا بود. بازداشت شدگان آقای کانات ایسایف  یکی از طرفدار آقای باباناف رقیب اصلی آقای ژانیبکاف است. 

اتهامات  علیه نماینده مجلس بدون ارائه شواهد روشن انطباق داده شد و این دستگیر زمانی اتفاق افتاد که تعداد طرفداران آقای  ژینبیکاف کمتر شده است.

غیر از این صد ها اتفاق دیگری افتاد از جمله ارسال  پیام های با اطلاعات نادرست درباره حروج نامزد ها  از انتخابات و یا متحد احزاب. تهدید های نامزد ها در برابر یکدیگر وجود داشت، خبرنگاران را که سعی می کردند این پیش آمد های را بررسی کنند و  آزاد و اذیت کردند. رسانه ها از انتشار مطالب به ظاهر ذهنی و اغلب حتی دروغین در مورد رقیب ریاست جمهوری دریغ نکردند.

رسانه ها از انتشار مطالب به ظاهر ذهنی و اغلب حتی دروغین در مورد رقیب ریاست جمهوری دریغ نکردند. مخصوصا رسانه های دولتی تلاش زیادی نمودند. بدیهی است این نیز  با دستور و مشارکت دولت اتفاق افتاده است. نقطه اوج این روند، امتناع یکی از نمایندگان ناظران برای شرکت در انتخابات بود.

اما، همانطور که بعدا معلوم شد، این همه جریان پیش از اقدام اصلی بود. روند رای گیری از نظر تعداد تخلفات بی سابقه بود. رأی دادن به مدارک غریب، تبلیغات در روز انتخابات و غیره. در یکی از صندوق های رای یک ساکن محلی را دستگیر کردند که در دست 20 برگ رای داشت و در منطقه ای دیگر عضو کمیسیون می خواست 56 برگ رای را به صندوق رای قرار دهد. و این تنها مواردی قابل مشاهده بود ولی  تصور کنید که چقدر دیگه قابل مشاهده نبود.

 با توجه به این همه، انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان، به طور عینی، نمی تواند به عنوان مشروع شناخته شود. به نظر می رسد که انتخابات قیرقیزستان دوباره باید در شرایط کاملا متفاوت و تحت نظارت دقیق ناظران بین المللی و بدون نفوذ منابع اداری ریاست جمهور فعلی برگزار شود.

چون مردم  کشور قیرقیزستان در راه دموکراسی واقعی تلاش زیادی کرده  و راه طولانی پیمودند.

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia