Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی لیست ثروتمندان سال 2015 قزاقستان

فهرست افراد ثروتمند سال 2015 قزاقستان

 

امسال درمقایسه با رتبه بندی قبلی، کل ثروت 50 نفرازثروتمندترین تاجران قزاقستان به میزان2/23 میلیارددلار رشدداشته ودرمجموع بالغ بر25/52 میلیارددلارشده است. این رقم حدود 12% تولیدناخالص داخلی قزاقستان (216 میلیارددلارمطابق نرخ انتهای سال 2014) و 37% ازسرمایه صندوق ملی است. مجددا افزایش قیمت هم داشته ایم وارزش «بلیت ورود» به فهرست 50 نفرصدرجدول، از 85 میلیون به 90 میلیون دلاررسیده است.

درنگاه اول، این موضوع عجیب به نظرمی رسد، زیرا درکشوربحران وجوددارد، سال گذشته 20 درصد سقوط ارزش پول ملی داشته ایم، قیمت نفت به شدت سقوط کرده، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی به علت کاهش نرخ روبل پایین آمده، ولی اغنیا غنی تر می شوند.

درواقع چیزعجیبی دراین میان نیست. اکثرمواردبرشمره شده، تاثیراتی دارندکه باتاخیرخودرانشان می دهند و این تاثیرات تنها طبق نتایج پایان امسال به طورآشکاردروضعیت افراد مورد بررسی ما خودرا نشان خواهدداد، البته اگربه صورت جدی چیزی درجهت بهبود تغییرنکند.

به هرصورت، دررتبه بندی سال 2015 افراد جدید کم نیستند. اینها افرادی هستند ازقبیل اوریفجان شادیف، صاحب شرکت CapitalBankKazakhstan و بزرگترین شریک بانک RBS (Kazakhstan)، همچنین مالک شرکت ژول ژوندئوشی، برادرزاده ی پاتوخ شادیف سهام دار ENRC، با 180 میلیون دلار سرمایه. یاکوف تسخای، مالک 70% سهام شرکت Kazpetrodrilling با 145 میلیون دلار سرمایه. سلطان نوربول، صاحب بانک آسیا کردیت، شرکت BekAir وبخشی ازسهام شرکت فرودگاه بین المللی اورال، با 113 میلیون دلار سرمایه. همچنین آناتولی پوبیاخو، موسس و سهام داراصلی LineGroup با 90 میلیون دلارسرمایه.  پس ازیک وقفه، دونفر به فهرست رتبه بندی ما بازگشتند، یعنی والری جونوسوف (شرکت «کندِنسات»، شماره 46 درسال 2012) و آناتولی بالوشکین (شرکت «بیپک آفتو»، شماره 50 درسال 2013).

درسال جاری فقدان یک نفررا نیزداریم که ارتباطی با مسائل مادی ندارد. نورلان کاشاروف که به سن 45 سالگی نرسید و بطورناگهانی درگذشت. وی یکی ازموسسین و شرکای LancasterGroup بود و درسال پایانی عمرخود ریاست شرکت ملی «کازاتم پروم» رابرعهده داشت. اودررتبه بندی سال قبل رتبه 43 را بدست آورده بود.

سن متوسط افرادلیست 50 نفره 48 سال می باشد. مثل سال گذشته، سه نفرزن درفهرست داریم شامل دینارا کولیبایوا (2/1 میلیارد دلار)، آیگول نوریوا (920 میلیون دلار) و سوفیا سارسِنوا (193 میلیون دلار). آنها درمجموع 13% ازمجموع سرمایه ثروتمندترین تاجران کشور را دراختیاردارند.

 

 

1.  بولات اوتیموراتوف

2/6 میلیارد دلار

معدن و متالوژی، مالی، ارتباطات راه دور، هتل داری / 57 سال

شرکت سرمایه گذاری «سرمایه مطمئن» مربوط به بولات اوتیموراتوف، طرح جدید اینترنتی Informburo.kz را درقزاقستان برپاکرد. تصورمی شودکه این طرح یک پورتال چندرسانه ای اطلاعاتی و تحلیلی می باشد که روزنامه مشهور مگاپلیس را هم شامل می شود. قابل ذکراست که بخش خبری هولدینگ رسانه ای این میلیاردر، «کانال 31» می باشد که «اینفورم بورو» نیزنامیده می شود.

درفوریه 2015 تلفیق سه بانک، یعنی بانک های «آلیاس بانک»، «تمیربانک» و «فورت بانک» که توسط اوتیموراتوف اداره می شدند، انجام شد. درنیتجه، یک موسسه مالی جدید با عنوان «فورت بانک» بوجودآمد. درماه مارس 2015 صندوق «سامروک کازینا» سهام باقی مانده خوددر فورت بانک را به قیمت 4/7 میلیارد تنگه (25/3 میلیون دلار) به این میلیاردرفروخت و ازترکیب سهام داران خارج شد. درحال حاضر سهم اوتیموراتوف دراین بانک 74/8% می باشد. مطابق گزارش بانک مرکزی، دارایی های فورت بانک درتاریخ 1 مارس 2015 بالغ بر 893/3 میلیارد تنگه (4/8 میلیارددلار) و تعهدات آن 741/5 میلیارد تنگه (4 میلیارددلار) بوده است.

شرکت سرمایه گذاری «سرمایه مطمئن» که صاحب هتل های Ritz-Carlton دروین و مسکو است، درحال ساختن اولین مجموعه «سبز» درآستانا به نام TalanTowers می باشد. ارزش این مجموعه 300 میلیون دلاراست و هتل Ritz-CarltonAstana درآن واقع می شود. دراینجا همچنین ساختمان مرکزی خود این شرکت سرمایه گذاری، دفترمنطقه ای GlencoreXstrata و آپارتمان های مسکونی واقع خواهندشد.

اوتیموراتوف پس ازآنکه «آ. ت. اف بانک» (بانک تجاری – مالی آلماتی) را درسال 2007 به قیمت 2/1 میلیارددلار به هولدینگ ایتالیایی UniCredit فروخت، برای اولین باروارد فهرست جهانی Forbes شد. درسال 2013 وی شرکت «کازتسینک» را به شرکت کارگذاری فراملی GlencoreXstrata (علاوه برپول، 2/5% سهام نیزدریافت کرد) و صندوق «سامروک کازینا» فروخت.

فدراسیون تنیس که ریاست آن را این تاجربرعهده دارد، قصددارد درآینده نزدیک مراکزخود در آکتائو، آتیرائو و پتروپاولوفسک را بسازد. با ساخت این مراکز، برنامه افتتاح مراکزفدراسیون درهراستان تکمیل خواهدشد. همچنین ساخت وسازمرحله دوم درآستانه، شیمکنت و آلماتی دربرنامه است.

درفوریه 2015 بنیاد خیریه بولات اوتیموراتوف به نام «اصیل میراث» تجهیزاتی به ارزش 11/8 میلیون تنگه به مرکزعلمی مامایی، بیماریهای زنانه و زایمان وزارت بهداشت اهدانمود. 

 

 

2.  علیجان ابراهیموف

2/2 میلیارد دلار

فلزات / 61 سال

درآوریل 2015 گروه شرکت های EurasianResourcesGroup (ERG) که ابراهیموف نیز درآن 20/7% سهم دارد، اقدام به فروش شرکت «کارخانه آلیاژ سیروفسکی» و شرکت « سنگ معدن سارانوفسکایا» به مجتمع الکترومتالوژی چیلیابینسکی نمود. مبلغ معامله اعلام نشده است. مطابق گزارشات مالی، کارخانه آلیاژ سیروفسکی به مالکان قبلی خود سود سال 2014 و سال های ماقبل را به میزان 6/8 میلیارد روبل (119/5 میلیون دلار) پرداخت نموده است.

مبلغ معامله دیگر ابراهیموف یعنی فروش InternationalMineralResourcesIIB.V. (IMR) که درآن 33/3% سهم دارد و شرکت استخراج نفت «کوژان» به شرکت چینی Geo-JadePetroleum، از 400 میلیون دلار اولیه به350 میلیون دلارکاهش پیداکرد. این معامله احتمالا درآگوست 2015 نهایی خواهدشد. آلکساندر ماشکویچ و پاتوخ شادیف نیزجزوسهام داران واقعی IMR هستند. بزرگترین دارایی IMR، شرکت Samancor درآفریقای جنوبی می باشد که تقریبا نیمی ازبازارجهانی کروم را تحت کنترل دارد. علاوه برآن، IMR مالک 48% ازشرکت نه چندان بزرگ سهامی عام ShaftSinkers می باشد.

میلیاردرها ابراهیموف، ماشکویچ و شادیف به همراه شرکا و دوستان خود درتلاش هستند تا امپراتوری معدن و متالوژی ENRC را درقزاقستان دوباره برپاکنند. این غول اقتصادی درسال 2013 از لیست بازاربورس لندن حذف شد. این اتفاق پس ازآن افتاد که قیمت فلزات سقوط کرد و تحقیقات درمورد اختلاس آغازگردید. گروه ERG به همراه پرامود آگاروال، میلیاردر هندی دردادگاه مراحل قضایی را طی می کنند. آگاروال این گروه را متهم به عدم پرداخت 220 میلیون دلاربابت سهم خوددرشرکت معدنی «زمین» نموده است. ابراهیموف و شرکایش نیز یک دادخواست متقابل تسلیم دادگاه نموده اند. ERG اکنون درحال فروش دارایی های غیراصلی وخارجی اش می باشد تا بدهی های خودرا تسویه نماید. درسال 2014 مجتمع معدنی وفراوری «ژایرِمسکی» به قیمت 307 میلیون دلارفروخته شد.

 

ابراهیموف مالک 33% از «شرکت مالی اوراسیا» است که بانک اوراسیا و شرکت مشترک اوراسیا جزو زیرمجموعه های آن هستند. دارایی های این بانک درتاریخ 1 مارس 2015 بالغ بر745/6 میلیاردتنگه (4 میلیارددلار) و دیون آن 677/7 میلیارد تنگه (3/6 میلیارددلار) بوده است. وی همچنین 33% از«شرکت صنعتی اوراسیا» و «شرکت تولیدی اوراسیا» را درتملک خوددارد.

علیجان ابراهیموف تنها عضو «تروئیکای اوراسیا» است که تابعیت قزاقستانی دارد.

 

 

3.  تیمور کولیبایف

2/1 میلیارد دلار

تجارت درزمینه های مختلف / 48 سال

درشهرک «خیمکی» دراطراف مسکومجمتمع مسکونی مایاک درحال ساخت است (درمنطقه ای که به یک استادیوم منتهی می شود). دراین مجتمع مسکونی که مساحت آن 9/4 هکتار است، علاوه براینکه به سبک سنتی مهد کودک، مدرسه، باشگاه بدن سازی و پارکینگ زیرزمینی وجوددارد، به صورت اختصاصی محل فرودبالگرد، باشگاه قایق سواری و مرکزپزشکی نیزساخته خواهدشد. ارزش تقریبی این مجموعه ی ساختمانی 5/5 میلیاردروبل (159 میلیون دلار) است. کارفرمای این طرح شرکت مایاک می باشد که 57/4% ازآن متعلق به شرکت DostykInvestmentsB.V. است. شرکت اخیرتوسط تیمور کولیبایف ازطریق SteppeCapitalPteLtd اداره می شود. موسسات عظیمی همچون فرودگاه بین المللی آلماتی، کازاستروی سرویس و NostrumOil&Gas نیزجزو ساختارهولدینگ SteppeCapital هستند.

درسال 2014 معامله فروش AltynalmasGold به شرکت روسی «پلی متال» به انجام رسید. قسمتی ازپلی متال متعلق به آلکساندر نسیس، میلیاردر روسی است. ارزش این معامله 318/5 میلیون دلارنقدی و 7/45% سهام جدید پلی متال (به ارزش 300 میلیون دلار) بوده است.

تیمور کولیبایف با مشارکت همسرخود دینارا کولیبایوا، «بانک ملت» را ازطریق «گروه هولدینگ آلمِکس» اداره می کند. شرکت های «آلمکس پلاس»، «کیپروس»، «شرکت هولدینگ مرکوری»، «ژاییک کوریلیس-گاز»، «آکسای گازسرویس» و غیره نیزجزو دارایی های وی درقزاقستان هستند.

کولیبایف ازسال 2011 عضو هیئت مدیره «گازپروم» روسیه است. درتاریخ 26 ژوئن 2015 درجلسه سهام داران شرکت گازپروم ترکیب جدید هیئت مدیره تعیین می شود و او دوباره درفهرست نامزدها قرارخواهدداشت. درسال 2014 هریک ازعضای هیئت مدیره بطورمتوسط 27/15 میلیون روبل حقوق ومزایا دریافت کرده است.

درفوریه 2015 اتاق ملی تاجران «آتامِکِن» به ریاست کولیبایف و هولدینگ ملی «بایترِک» توافق نامه همکاری امضاکردند. طبق این سند، نمایندگان این مشارکت جدید می توانند درترکیب هیئت مدیره «بانک توسعه قزاقستان»، «صندق سرمایه گذاری قزاقستان»، «کازینا کاپیتال منجمنت»، «بایترک دیویلوپمنت»، «صندوق توسعه تجارت دامو»، «آژانس ملی توسعه ی فناوری» و «کازاکسپورت گارانت»، حضورداشته باشند.

تیمور کولیبایف رئیس فدراسیون بوکس قزاقستان و انجمن شرکت های حوزه انرژی و استخراج Kazеnergy می باشد.

 

 

4.  دینارا کولیبایوا

2/1 میلیارد دلار

تجارت درزمینه های مختلف / 47 سال

دینارا کولیبایوا به همره همسرخود تیمور کولیبایف صاحب «گروه هولدینگ آلمِکس» که بر«بانک پس اندازملی قزاقستان» مدیریت دارد، می باشد.

دردسامبر 2014 بانک ملت اقدام به خرید شعبه بانک HSBC درقزاقستان به قیمت 176 میلیون دلارنمود. بانک اخیرتبدیل به یک شخص حقوقی مستقل شده وعنوان خودرا به AltynBank تغییرداد. دارایی های آن درتاریخ 1 مارس 2015 بالغ بر 115/2 میلیارد تنگه (622/7 میلیون دلار) و دیون آن 86/4 میلیارد تنگه (466/8 میلیون دلار) بوده است.

درمارس 2015 هیئت مدیره بانک ملت پیشنهاد نمود جلسه سالانه سهام داران برای توزیع سود تشکیل شود. مقدارسود بدین شرح بوده است: 13/44 تنگه برای یک سهم امتیازی، 14/3 تنگه برای یک سهم عادی و 125/6 برای یک سهم ارزی.

دارایی های بانک ملت درتاریخ 1 مارس 2015 بالغ بر2558/1 میلیارد تنگه (13/8 میلیارد دلار) و دیون آن 2084/9 میلیارد تنگه (11/3 میلیارد دلار) بوده است.

کولیبایوا رئیس صندوق ملی تحصیلات «نورسلطان نظربایف» و مالک صددرصدآن است. وی عضو هیئت مدیره شرکت «کازاوموایمیا» و رئیس هیئت مدیره «دانشگاه فنی قزاقستان – بریتانیا» است. این دانشگاه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای دانشجویان مستعد برگزارمی کند و درسال 2013 اقدام به افتتاح KBTUBusinessSchool نموده است.

به ابتکار دینارا کولیبایوا، مدارس خصوصی «میراث» درقزاقستان ایجادشد. تدریس دراین مدارس به سه زبان قزاقی، روسی و انگلیسی انجام می شود و مدارک آن درانگلستان به تاییدمی رسد.

 

 

5.  ولادیمیر کیم

8/1 میلیارد دلار

فلزات / 54 سال

شخصیت قدرتمند حوزه مس، ولادیمیر کیم مالک اکثریت سهام دردو شرکت تجاری می باشد که هردوحاصل سازمان دهی مجدد وتقسیم شرکت KazakhmysPLC هستند. اولی، شرکت KazMineralsPlc است که درفهرست بورس لندن قراردارد و 33/4% ازسهام آن متعلق به کیم است و دومی، شرکت «کازاخ میس» می باشد که سهم وی دراین شرکت اعلام نگردیده است. فقط می دانیم که دومین مالک کازاخ میس، ادوارد اوگای رئیس سابق هیئت مدیره KazakhmysPLC می باشد.

درهردو شرکت مجموعا حدود 60 هزارنفرنیرو مشغول کارهستند. تقسیم شرکت درماه آگوست 2014 تصویب شد و دوماه بعد دراکتبربه اجرادرآمد.

تعدادی از دارایی های موردبهره برداری درمالکیت کازاخ میس باقی ماندندکه شامل 12 معدن، 4 کارخانه فراوری، 2 کارخانه ذوب مس وغیره می شود. مابقی طرح ها درزیرمجموعه شرکت عمومی KazMineralsPlc قرارگرفتند. 4 معدن و 3 کارخانه دراستان شرقی قزاقستان، 3 طرح توسعه ی بزشاکول، آکتوگای و کوکسای (درآوریل 2014 به قیمت 260 میلیون دلارخریداری شد) و همچنین معدن بزیمچاک درقرقیزستان، به شرکت اخیرتعلق یافت.

درآمدهای KazMineralsPlc درطول سال 2014 بالغ بر 846 میلیون دلاربوده که 9% ویا 85 میلیون دلارکاهش داشته است. این امرنشان می دهد که قیمت های مس، طلا و نقره نسبت به سال 2013 پایین ترآمده است. بدهی خالص درپایان سال 2014 مبلغ 962 میلیون دلاربوده است.

درآوریل 2014 کازاخ میس معامله ای با شرکت «سامروک انرگا» درموردفروش 50 درصد سهام  باقی مانده خود درنیروگاه اکیباستوز 1 به قیمت 1/25 میلیارد دلار انجام داد. اکیباستوز 1 قدرتمندترین نیروگاه زغال سنگی درقزاقستان است.

کازاخ میس این نیروگاه را درسال 2008 ازشرکت آمریکایی AES به قیمت 1/26 میلیارد دلارخریده بود. درسال 2010 این شرکت 50 درصداول سهام اکیباستوز 1 را به سامروک کازینا به قیمت 681 میلیون دلارفروخت.

 

 

6.  نورژان سبحان بردین

980 میلیون دلار

مالی / 50 سال

درمارس 2015 نورژان سبحان بردین که صاحب 45/09% «کازکومرتس بانک» است، ازمقام ریاست هیئت مدیره کناره گرفت. کازکومرتس بانک بزرگ ترین موسسه مالی درقزاقستان است که 24% بازاررا دراختیاردارد. درتاریخ 1 مارس، دارایی های این بانک 2842/6 میلیارد تنگه (15/4 میلیارد دلار) و بدهی های آن 2442/5 میلیارد تنگه (13/2 میلیون دلار) بوده است. سبحان بردین هم مستقیما دارای سهام این بانک است وهم ازطریق «شرکت سرمایه گذاری آسیای میانه» (سهم وی دراین شرکت 87/21% است). این تاجر عضو هیئت امنای بنیادخیریه «کوس ژولی» که توسط بانک تاسیس شده، می باشد.

 

 

7.  آیگول نوریوا

920 میلیون دلار

مالی، ارتباطات راه دور / 40 سال

درآوریل 2015 شرکت «آلتل» (زیرمجموعه شرکت کازاخ تلکوم) که اینترنت 4G را با پشتیبانی صددرصدی فناوری LTE درقزاقستان ارائه می کند، آمار مشترکین خودرابه دومیلیون رسانید. نوریوا مالک 28/08% «کازکومرتس بانک» (ازطریق شرکت AlnairCapitalHolding) می باشد. درنتیجه ی ورود کنس راکیشف به ترکیب سهام داران درمارس 2015، سهم او کمی ارزش خودراازدست داد. وی همچنین 24/94% ازشرکت « کازاخ تلکوم» را دراختیاردارد (17/2% سهام ازطریق BodamB.V. و 7/74% سهام را ازطریق DeranServicesB.V.). طبق ارزیابی ها، درسال 2014 نوریوا 7/776 میلیارد تنگه از 28/8 میلیارد تنگه سود ویژه  که توسط اپراتورملی ارتباطات راه دورپرداخت شدرا دریافت نموده است. همچنین ازطریق BodamB.V. وی دارای 49% ازسهام «موبایل تلکوم سرویس» (برند Tele2) می باشد.

 

 

8.  رشیت سارسِنوف

870 میلیون دلار

کارگذاری نفت، صنعت فلزات / 66 سال

درآوریل 2015 اتاق ملی تاجران «آتامِکِن» فهرست «قهرمانان ملی»  که شامل شرکت های قزاقستانی دارای قدرت رقابت درحوزه تجارت متوسط، می شود را منتشرکرد. این شرکت ها براساس معیارهایی به این شرح انتخاب شدند: پیشتازبودن، اعتباربالادربازار و ساختارقوی داخلی. شرکت های «KSPSteel» و «کاستینگ» که متعلق به رشیت سارسِنوف است، دراین فهرست جای داشتند. او همچنین صاحب شرکت های گلیوس،  UralskOilCompany، OilRealEstate و СaspianRiviera می باشد.

 

 

9.  یوگنی فِلد

701 میلیون دلار

سرمایه گذاری، توسعه، هواپیمایی / 56 سال

MeridianCapital که یوگنی فِلد یکی ازسهام داران واقعی آن است، یکی ازمشتریان مرکزتجاری تفریحی «تابستان» درسن پترزبورگ است که ارزش حدودی آن دربازار 180-150 میلیون دلارمی باشد.

او همچنین ازطریق MeridianCapital سهام دار گروه روسی «نوواپورت» است که فرودگاه های نوواسیبیرسک، بارنائول، چلیابینسک، چیتی، ولگاگراد، تومسک و آستاراخان رادزیرمجموعه خوددارد. نوواپورت دراواخر سال 2014 فرودگاه تومِنسک به نام «روشینو» را از واسطه های نزدیک به شرکت هواپیمایی «یوتِیر» خریداری کرد. پذیرش مسافر درسال 2014 در فرودگاه روشینو بالغ بر1/38 میلیون نفربوده است.

 

 

10.   کِنِس راکیشِف

684 میلیون دلار

معدن و متالوژی، بیمه، مالی، فناوری اطلاعات / 35 سال

درمارس 2015 کِنِس راکیشِف مالک 16/02% ازسهام «کازکومرتس بانک» شد و نیز به ترکیب هیئت مدیره این بانک واردگردید. او همچنین رئیس هیئت مدیره هولدینگ صنعتی SAT&Company است و 51/85% ازسهام آن را دارا می باشد.

راکیشِف 30/29% ازسهام «بانک آستانا»، 24/5% از«شرکت بیمه استاندارد»، 19/01% از CentralAsiaMetalsPlc، 3/14% از NetElement (شرکتی که تخصص کاری آن درزمینه پرداخت های غیرحضوری و خدمات انتقال منابع مالی است و سهام آن در NASDAQخریدوفروش می شود) ونیز درصدی ازسهام شرکت MagnumCash&Carry (ازطریق شرکت SDBGroup) را دراختیارخوددارد.

کِنِس راکیشِف عضو YPOKazakhstan (سازمان روسای جوان قزاقستان) می باشد. وی درطرح خیریه «خانه مادر» مشارکت دارد.

مترجم: عبدالرضا ناطقی 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia