Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی پیام رئیس جمهور قزاقستان

پیام نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان
7 بهمن سال 1390 نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان خطاب به مردم قزاقستان پیام مهمی ایراد کردند. در ابتدائی این پیام رئیس جمهور قزاقستان  دستآوردهای این کسور در سال 2011 میلادی را تشریح  و با تاکید این که مدرنیزه اجتماعی- اقتصادی محورهای اصلی توسعه قزاقستان است، در این راستا برای دهه آتی 10 اهداف اساس را بیان نمودند:
جهت اول. اشتغال قزاق¬ها
دولت قزاقستان برنامه اصولا جدید تامین اشتغال را تصویب کرد.  در این برنامه سه هدف مهم در پیش گذاشته شده است.
هدف اول، ایجاد سیستم موثر آموزش و  مساعدت در استخدام به کار.
هدف دوم، ارایه مساعدت به توسعه کارفرمایی در روستا.
هدف سوم، بالا بردن کیفیت منابع کاری، استخدام اولویت¬دار در مراکز فعالیت اقتصادی قزاقستان.
دوم. مسکن قابل دسترس
در قزاقستان هر سال 6 میلیون متر مربع مسکن به بهره برداری می رسد. اما باید بیش از نیم میلیون  خانواده جدید را با مسکن تأمین شود.
دو نوع حل مسئله مانند اجاره طولانی مدت و خرید پس از اجاره باید مورد بررسی قرار بگیرد.  کسانی که خرج و امکاناتی دارند، اول می توانند هزینه اجاره را پرداخت کنند و سپس آن خانه را خریداری کنند.  اما کسانی که امکاناتی ندارند، تا وضعشان خوب نشده می توانند از اجاره طولانی مدت برخوردار باشند. در ضمن هزینه اجاره با امکانات خانواده های متوسط مناسب باید باشد.
سوم. مسئله توسعه مناطق
قزاقستان قوی یعنی در ابتدا قوت مناطق است.  آینده کشور وابسته به توسعه زمینه های اولویت دار اقتصاد است.  برای رسیدن به این هدف  در ابتدا باید کارخانه های جدید ساخته شوند، فرصتهای شغلی جدید ایجاد شوند و زیربنایی اجتماعی  به سرعت توسعه یابد. دولت قزاقستان ادامه اجرای اقدامات مربوط به حمایت از کسب و کار  کوچک و متوسط  را هم باید مد نظر داشته باشد.
توسعه مدیریت  محلی و گشترش مشارکت مردم در حل تمامی مسایل توسعه محلی بسیار مهم است. در این راستا دولت باید لایحه مرام نامه توسعه مدیریت  محلی را آماده کند.
چهارم. بالا بردن سطح کیفیت خدمات دولتی به مردم است
 این عامل مهم مقابل با رشوه¬خواری و بالا بردن میزان اعتماد شهروندان نسبت به فعالیت نهادهای دولتی می باشد.
اولا، باید دولت الکترونیک را توسعه داد. تا پایان سال 2012 شصد درصد خدمات مهم اجتماعی دولت، از جمله تمامی انواع پروانه، باید تنها به شکل الکترونیکی ارایه شوند.  از سال 2013، قزاق¬ها باید تمامی مجوزات از طرف دولت همچنین به شکل الکترونیک و یا از طریق مراکز خدمت¬رسانی به جمعیت دریافت نمایند. مسائل ثبت خودرو و صدور گواهی رانندگی هم باید زیر نظر مراکز خدمت¬رسانی به جمعیت منتقل شود.
دوم، موضوع مهم مدرنیزه¬ سازی – تسهیل مراتب اداری می باشد. لیست مجوزات تا 30 درصد کاهش داده شده است. دولت لایحه قانون را تهیه کرد که به میزان یک سوم دیگر تمامی انواع پروانه و مجوزات را کاهش می دهد.
گام بعدی – به کارگیری اصول جدید قانون¬گذاری صدور پروانه و مجوز است.
سوم، باید سطح سواد رایانه¬ای مردم از جمله بوسیله برنامه -های مختلف تحرک¬بخش بالا برد.
پنجم. تربیت کردن کلاس سیاسی مدیران است
تهیه 2012 پیشنهادات نامزدها به کور ریاست جمهوری. کمیسیون ویژه نامزدها را بنا به معیارهای آموزش و حرفه¬ای بودن آنها، اصول بالای اخلاقی، مبتکر بودن و موفقیت کار در بخش¬های زیر نظر آنها انتخاب می کند. میزان کارمزد آنها قابل مقایسه با ساختارهای تجاری وابسته به پویش توسعه اقتصاد کشور خواهد بود. آنها پایه نخبگان جدید مدیریتی را تشکیل خواهند داد که باید با سربلندی قزاقستان  را در قرن 21 به پیش برند.
ششم. مدرنیزه کردن سیستم¬های قضایی و انتظامی
قضایا باید با اتکا به قانون و وجدان خود عدالت را اجرا کنند. باید به صورت اساسی ترتیب تشکیل کور قضایی را بازبینی کرد. باید به صورت قانونی احتمال تصمیمات بی پایه نهادهای تجدید نظر در خصوص بازگرداندن پرونده¬ها برای بررسی جدید در دادگاه¬های پایین رتبه محدود شود. کل سیستم قضایی از دادگاه عالی گرفته باید مسئولیت و سطح تخصص خود را بالا ببرد و خود باید کار خود را ارتقاء دهد. نقض قانون توسط قضای باید رویداد فوق¬العاده شود که همه از آن باید با خبر شوند. باید سیستم دادگاه¬های داوری تحکیم یابد. باید در سال جاری تهیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ‌لایحه قانون در باره فعالیت کار پلیسی به پایان رسد.
موضوع مهم – تجدید با کیفیت کادری نهادهای انتظامی و  ویژه می باشد. انجام دادن آزمون مجدد کل کارکنان آنها.
برای تقویت مبارزه با جنایات فراملی سازمان یافته در فضای واحد اقتصادی وقت موضوع ایجاد اوراس¬پل – پلیس اوراسیا بنا به الگوی اینترپل فرا رسیده است.
یکی از موضوعات مهم مدرنیزه¬سازی – مبارزه قاطع با رشوه-خواری است. اقدامات دولت در این زمینه به صورت قابل توجهی میزان رشوه¬خواری در نهاد دولتی را کاهش داد. بر این کارشناسان  بین¬المللی اشاره می کنند. ولی باید راهبرد جدید مبارزه با رشوه¬خواری را ایجاد شود. باید رشوه¬خواران نه تنها کشف بلکه هم محاکمه دادگاهی شوند.
باید از ساز و کارهای جدید حقوقی، امکانات اطلاعاتی استفاده کرد، باید به صورت گسترده¬تر جامعه را برای پیشگیری و جلوگیری از نواقض رشوه¬خواری جذب کرد. باید از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرد.  باید نه تنها درآمد، بلکه هزینه¬های کارمندان دولتی هم به ثبت شود. باید قانونی را در این خصوص تصویب کرد.
هفتم.  رشد کیفی سرمایه انسانی در قزاقستان
طی مدرنیزه¬سازی سیستم آموزش بایستی اقدامات انجام شود:
اول، بکارگیری در جریان آموزش روش¬های و فناوری¬های پیشرفته.
امروز بر پایه استانداردهای بین¬المللی با موفقیت دانشگاه نظربایف و مدارس فکری فعالیت می کنند.
شبکه موسسات پیشرو آموزش حرفه¬ای و فنی توسعه می یابد. باید تجارب آنها بر کل سیستم آموزش قزاقستان پیاده کرد، باید تمامی موسسات تحصیلی را تا سطح آنها رساند.
دوم، بالا بردن سطح کیفیت گروه معلمی.
تقویت استانداردهای آموزش پایه معلمی، شرایط برای بالا بردن سطح تخصصی معلمین مدارس و موسسات تحصیلات عالی. در هر منطقه باید مراکز همگرایی شده برای بالا بردن سطح تخصص معلمین کار کنند.
سوم، ایجاد سیستم مستقل تایید سطح تخصص.
چهارم، گسترش قابل دسترس بودن آموزش برای جوانان از طریق ساز و کارهای شراکت دولتی و خصوصی، سوبسید کردن مسیر مسافربری و اقامت جوانان در مناطق روستایی و خانواده¬های کم درآمد، توسعه شبکه خوابگاه¬ها.
موضوع مهم – تامین فرصت برای جوانان مشغول به کار برای کسب تحصیلات ویژه بدون کناره گیری از کار است.
پنجم، آموزش باید به جوانان نه تنها دانش، بلکه مهارت استفاده آنها در فرآیند انطباق اجتماعی را هم فراهم کند. دولت بایستی برنامه ملی پنج ساله اقدامات توسعه سواد فعالیت شاگردان را تصویب کند.
ششما، تقویت عنصر تربیتی فرآیند آموزشی.
میهن¬پرستی، نورم¬های اخلاقیت و معنویت، موافقت بین نژادی و مدارایی، توسعه فیزیکی و معنوی، مطیع قانون بودن – این همه ارزش¬ها باید در تمامی موسسات آموزشی صرف نظر از شکل مالکیت القاء شود.
زبان قزاقی، زبان رسمی قزاقستان در حال توسعه است. تا سال 2020 استفاده از زبان رسمی تا 95 درصد خواهد رسید. برای تحقق این کار همه نمایندگان مجلس و کارکنان دولتی باید سهم خود را بگذارند. مسئله را باید اینگونه حل کرد.
جهت مهم دیگر بالا بردن سطح ظرفیت انسانی بالا بردن قابل دسترس بودن و کیفیت ارایه خدمات پزشکی، پیشبرد سبک زندگی سالم است. در حال حاضر برنامه «قزاقستان سالم 2015» در حال اجرا است.  میزان ولد و امید به زندگی افزایش یافت. به اندزاه 1.7 برابر نمودار مرگ از بیماری¬های سیستم گردش خون کاهش داده شد در حال حاضر عمل جراحی بر سیستم اوراق قلب نه تنها در آستانه بلکه هم در تقریبا تمامی استان¬های قزاقستان انجام می شود. در کشور مجموعه¬های پیشرفته معالجه و معاینه، ده¬ها مرکز در رشته¬های اصلی پزشکی، از جمله در جدیدترین جهات ایجاد شد.
اکنون مسئله کاهش بیماری و مرگ از بیماری¬های سرطانی از اولویت برخوردار است.
دولت بایستی در مهلت دو ماهه برنامه توسعه کمک به بیماران سرطانی در قزاقستان تهیه کند. باید همچنین بر روی موضوع تاسیس مرکز قوی ملی علمی سرطان بر پایه هولدینگ  ملی پزشکی کار کرد.
دولت باید پیشنهادات در زمینه توسعه سیستم بهداشت با توجه به بکارگیری ساز و کارهای مسئولیت متحد شهروندان  برای سلامتی خود را وارد کند.
هشتم. ارتقاء سیستم حقوق بازنشستگی
قزاقستا اول از دیگر کشورهای شوروی سابق به صورت موفقیت-آمیزی سیسم پس¬اندازی را به کار گرفت. تعداد پس¬انداز کنندگان بالغ بر 8 میلیون نفر است.  حجم پس¬اندازها مبلغ بیش از 17 میلیارد دلار را تشکیل می دهد.  در عین حال امروزه پس انداز کنندگان امکان تاثیرگذاری بر سیاست سرمایه¬گذاری صندوق¬های بازنشستگی را ندارند. بنابراین دولت بایستی به صورت مشترک با بانک ملی باید پیشنهادات ارتقاء سیستم حقوق بازنشستگی را تهیه کند.
نهم. پروژه¬های صنعتی و نوآوری.
این برنامه جزء مرجع اصلی مدرنیزه¬سازی اقتصاد باقی می ماند. تنها در سال گذشته 288 پروژه به ارزش بیش از 970 میلیارد تنگه راه¬اندازی شد. در نتیجه بیش از 30 هزار فرصت شغلی دایمی ایجاد شد. دولت بایستی سرمایه¬های لازم برای توسعه زیرساخت خوشه¬های نوآوری را در نظر بگیرد.
دولت باید سیستم نوآوری قزاقستان را تقویت دهد. مهم است تا هزینه¬های بودجه برای اعتباربخشی تحقیقات دورنمادار علمی از طریق اختصاص بورس¬های نوآوری افزایش داده شود .قانون جدید «در باره علم» پایه¬¬ای را برای حمایت منظم دولتی از علم را ایجاد می کند. باید از دانشمندان داخلی حمایت و پشتیبانی کرد. در دور دانشگاه نظربایف باید خوشه¬های نوآوری و فکری تشکیل گردد که موجوب انتقال و ایجاد فناوری¬های نوین می شود. ضمن ایجاد شرکت¬های فناوری¬های عالی در آستانه این تجارب را در سایر مراکز علمی و آموزشی قزاقستان انتقال می کنیم. پایه قانون¬گذاری را در این زمینه وجود دارد.
بر پایه قانون جدید «در باره پشتیبانی دولتی از فعالیت نوآوری و صنعتی» باید ظرفیت نوآوری روابط متقابل کشور، تجارت و علم را افزایش داد. دولت بایستی تا لایحه قانون پیش¬بینی کننده به کارگیری اشکال جدید شراکت دولتی و خصوصی را تهیه کند.
یکی از مسائل مهم توسعه فعلی تنوع¬سازی جریانات سرمایه¬های مستقیم خارجی در اقتصاد قزاقستان می باشد. این جریانات را باید به رشته¬های دورنمادار از قبیل زمینه جهانگردی اختصاص داد. در کشورهای توسعه یافته 10 درصد میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به خوشه جهانگردی می باشد. در حالی که در قزاقستان کمتر از 1 درصد است. باید در کل در کشور نکات رشد جهانگردی را مطالعه کرد. تحکیم جو تجاری و سرمایه¬گذاری مهم  است.
در قزاقستان با موفقیت «نقشه راه تجارت -2020» اجرا می شود. کمیته¬های گمرک و مالیات، پلیس مالی باید در اقدامات خود، اعمال نورم¬های حقوقی از جمله در زمینه مالیات¬ مضاعف منطقی و منظم باشند. حمایت از حقوق و پشتیبانی سرمایه-گذاران داخلی و خارجی، قابل پیش¬بینی بودن قانون¬گذاری و شفافیت باید تبدیل به پایه جو تجاری سرمایه¬گذاری در قزاقستان گردد. تا مقامات قزاقستانی به هر طریقی برای سرمایه¬گذاران مساعدت کنند، به جای اینکه مانع درست نمایند.
دولت باید ساز و کار انجام رایزنی¬های منظم با سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی در جریان تهیه پروژه¬های اسناد نورماتیو و حقوقی را تقویت دهد.  باید مراکز ملی تماس در زمینه تهیه و اجرای راهبردهای تحرک¬بخشی رعایت اصول کسب و کار را تاسیس شود.
در سال 2012 باید مذاکرات قزاقستان برای عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به پایان برسد. این امر به میزان قابل توجهی جذابیت سرمایه¬گذاری اقتصاد قزاقستان را بالا خواهد برد.
دهم. توسعه کشاورزی
بخش کشاورزی قزاقستان دارای امکانات بزرگ صادراتی و ظرفیت بالا برای به کارگیری نوآوری¬ها می باشد. تقاضا در محصولات مواد غذایی سال به سال در جهان افزایش می یابد. این فرصت را نباید از دست داد. دولت مساعدت عظیمی برای زمینه کشاورزی را ارایه می کند.
باید سیستم دولتی تضمین و بیمه وام¬ها برای کاهش خطرات سرمایه¬گذاری¬های خصوصی در بخش کشاورزی را تهیه و به کار گیری شود. باید راه¬های جایگزینی برای گسترش دسترسی کشاورزان به اعتباربخشی پیدا کرد. دولت بایستی ساز و کار پشتیبانی دولتی تجارت خرده¬فروشی بدون واسطه را تهیه کند و به کار گیرد.  قزاقستان باید رشته گندم را سازمان¬دهی و ساختارسازی کند، باید هولدینگ واحد گندم را تاسیس کند. باید اجرای پروژه توسعه ظرفیت صادراتی تولید گوشت را فعال کرد. دولت بایستی تهیه برنامه¬های توسعه سایر رشته¬های دامداری از جمله گوسفند¬داری و همچنین تولید علوفات و رمه-گردانی تهیه شود.
پس از انجام اهداف 10 زمینه مدرنیزه¬سازی اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد قزاقستان را تحکیم می بخشیم، جامعه قزاقستان  را پایدار می سازیم، سطح رفاه مردم ما را بالا خواهد برد.
مدرنیزه اجتماعی – موضوع اصلی فعالیت مجلس و دولت جدید، تمامی نیروهای مسئول قزاقستان – احزاب، اتحادیه¬های اجتماعی، شورا¬های خلاق و حرفه¬ای، رسانه¬های گروهی، تمامی میهن¬پرستان کشور ما می باشد. چه بسا که من تلاش کردم پیشنهادات مفید تمامی احزاب شرکت کرده در انتخابات اخیر مجلس را مد نظر قرار دهم. ما باید کل نیروها را به نفع وطن متحد کنیم. ما در پیش کار بزرگی را داریم که انجام دهیم.
همه قزاق¬ها را فرا می خوانم تا مشارکت فعالی در کار دستیابی به اهداف تعیین شده داشته باشند!
کار بزرگ، پیچیده و سخت ولی جالب برای همه، هم برای انسان-های عادلی و هم برای دولت، مجلس، در کل برای کشور در پیش است. بدون در پیش گذاشتن اهداف اینچنین بزرگ ما نمی توانیم توسعه یابیم. ما همواره کاری را انجام می دادیم که می گفتیم. تمامی برنامه¬های خود را انجام می دادیم.
در حال حاضر کار پیچیده و سختی در پیش داریم. جهان و وضعیت این را اقتضا می کند. چنین است چالش امروز. امروزه قزاقستان وارد مرحله جدید توسعه شد.  ما هم اکنون کشوری رقابت پذیر با ظرفیت فراوان و اقتصاد قوی را می سازیم.  بنابراین ما توانایی رسیدن به هدف را داریم.  ما راه های رسیدن به آن را خوب می دانیم. امروزه دولت برای اجرای برنامه های فوق الذکر منابع لازم و کافی را در اختیار دارد. معتقدم که وظیفه ما مشخص و جهت گیری ما صحیح است.  در این راه از همه مهمتر وحدت و ثبات قزاقستان مستقل است.

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia