Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی همایش رهبران جهان و ادیان سنتی

تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکت کنندگان در همایش رهبران جهان و ادیان سنتی
آستانه، دهم – یازدهم خرداد ماه 1391
ما شرکت کنندگان در چهارمین کنگره رهبران جهان و ادیان سنتی، در شناخت خود از طبیعت الهی انسان و حقوق غیر قابل انتقالش همفکر و هم رای هستیم. ما اشتیاق و تعهد خود به صلح و هم آوائی به عنوان تنها گزینه قابل اعتبار انسانی بخاطر داشتن آینده ای روشن را ابراز می داریم.
ما عمیقا از دولت جمهوری قزاقستان بخاطر این ابتکار در جهت پیشبرد گفتگو بین ادیان و فرهنگ ها سپاسگزاریم و این امر را در راستای تقویت احترام، درک و همکاری دوجانبه بین معتقدان به ادیان ، مردم و کشورهای متفاوت برای بهره مندی از حقوق انسانی می دانیم.
ما اعتقاد داریم که دین یکی از مهم ترین و با نفوذ ترین ابزار برای حل و فصل مسائل جامعه جهانی معاصر و نیز دستیابی به  صلح و خوشکامی فراگیر می باشد.
ما آماده ایم که به همراه چهره های مردمی و سیاسی به حل و فصل چالش های اخلاقی، قومی و روحی موجود از جمله افراطی گری و تروریسم که از ادیان به عنوان پوشش استفاده می کنند بپردازیم.
از جانب مردمانی که به ادیان و سنن متفاوت اعتقاد دارند، ما احترام، درک و هم آوائی متقابل را که از راه گفتگو بین ادیان اشاعه می یابند را به عنوان ارزش های مشترک تلقی می نمائیم. جایگاه برازنده این مردم به ما این اجازه را می دهد که امیدوار بوده و این امر را تصدیق کنیم که در دهه دوم در قرن بیست و یک جامعه انسانی، راهمان را بسوی ایمان، دوستی، همبستگی، عدالت و فعالیت های خلاقانه ادامه دهیم. بنابراین، ما به استفاده از تمام امتیازات و برتری های ادیان و فرهنگ های متفاوت جهان نیازمندیم.
ما به استحکام پایه های روحی و اخلاقی جامعه احترام می گذاریم و نیز تجدید ارزش های خانوادگی و سنتی به عنوان شرایط غیر قابل چشم پوشی توسعه پایدار جهان و ابزار کلیدی اساس موجودیت انسان را نیز باارزش می دانیم. ما بر این باوریم که نقش سازنده زن در خانواده و جامعه باید برسمیت شناخته شده و مردم و سازمان ها نیز باید تمامی تلاش خود را در جهت حمایت از زنان بکار بندند.
آینده جهان در دست جوانان است. ما اهمیت شکل دهی روش های مثبت زندگی برای جوانان، استحکام پایه های ارزش های اخلاقی آنان، توسعه روحی و پیشبر آنان از راه بالا بردن سطح آموزش را ارج نهاده و بر آن صحه می گذاریم.
امروزه باید جوانان از دوره کودکی حق دستیابی به بنیان های عالمانه ادیان خود را دارا باشند درست مانند حقی که برای یادگیری زیان ملی، تاریخ و فرهنگشان دارند. در عین حال، ما آگاهیم که شخصی که دین خود را بخوبی بداند هیچگاه به ادیان دیگران بی احترامی نخواهد کرد.
ما اطمینان داریم که به کمک این ارزش ها، جهان از بند نابود سازی خویش می رهد و پتانسیل توسعه خود را نیز تقویت خواهد کرد.
ما در باره جنگ های موجود، درگیری های بین اقوام، رشد جرم، نابردباری دینی که به آشوب در جای جای جهان انجامیده است نگرانیم . بر اساس تعالیم دینیمان ما تحدید یا استفاده از زور را در هر شکلی تقبیح می کنیم و از همه کشور ها می خواهیم که دست به تلاشی مشترک برای مبارزه با چنین اقداماتی بزنند.
ما بر این باوریم که تنها راه ایجاد جهانی امن از راه گفتگو بر پایه درک، بخشش، احترام، شفقت، عدالت، هم آوائی، صلح و همبستگی دو جانبه می باشد. به همین منظور ما همگان را بر توسعه سازو کار های تعامل بین جوامع دینی، رهبران سیاسی، سازمان های بین المللی و جوامع مدنی ملزم می نمائیم.
ما شورای رهبران دینی را حمایت کرده زیرا هدف این شورا تقویت فهم و همکاری دو جانبه بین نمایندگان ادیان متفاوت می باشد.
ما از تمام ملت های خوش نیت  می خواهیم که از فعالیت های شورای رهبران دینی حمایت کنند و به تلاش های ما برای ساختن جهانی امن، عادلانه و شادکام و موفق بپیوندند.
ما برای یکایک انسانها صلح، سلامتی و شادکامی آرزومندیم. 
 
 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia