Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی پول قزاقستان

مقررات پول رایج در جمهوری قزاقستان

این مقررات، پول رایج کشور جهت استفاده عموم را به دودسته استفاده کنندگان مقیم کشور و استفاده کنندگان غیرمقیم تقسیم می کند که به قرار ذیل می باشند:

افراد مقیم: شهروندان قزاقستان (بجز آنهائی که در تابعیت کشور دیگری هستند) و خارجی ها ( افراد غیر شهروند قزاقستان) که دارای اقامت دائم در قزاقستان هستند، اشخاص حقوقی که اقامت آنها بصورت قانونی در قزاقستان ثبت گردیده، کادر دیپلماتیک و نیز نمایندگان فروش قزاقی در خارج از کشور.

افراد غیر مقیم: شهروندان خارجی، اشخاص حقوقی خارجی، شعبه ها و نمایندگی های فروش اشخاص حقوقی خارجی، سازمان های بین المللی، نمایندگان سیاسی و مقامات نماینده دیگر کشور ها در قزاقستان.

عملیات تبادل پول بین افراد مقیم و غیر مقیم به هر ارزی می تواند صورت پذیرد، عملیات تبادل پول بین افراد مقیم کشور حتما باید بر اساس پول ملی (تنگه) انجام گردد، قوانین قزاقستان کار تنظیم معاملات ارزی بین افراد غیر مقیم را انجام نمی دهند.

همه افراد اعم از مقیم و غیر مقیم مجاز به خروج منابع پولی کشور تا سقف ده هزار دلار آمریکا هستند و خروج این مقدار پول نیازی به ارائه اسناد خواستگاه آن مقدار پول ندارد. برای خروج پول ملی بیش از مبلغ ذکر شده اسنادی دال بر منبع مبلغ خروجی ضروری می باشد. در ضمن مبلغ پول خروجی بیش از سه هزار دلار باید به گمرک خروجی اظهار گردد.

نکته هائی در باره مقررات  پول رایج

1-گرفتن مجوز

دریافت مجوز های لازم برای سازمان هائی که با ارز خارجی سر و کار دارند ضروری است.

2-ثبت کردن

افراد مقیمی که در مبادلات ارزی مشارکت دارند باید این امر را در بانک ملی جمهوری قزاقستان ثبت کنند. ثبت گردیدن در بانک فوق الذکر، مبادلات ارزی ذیل را در بر می گیرد:

*وام های بازرگانی برای واردات و صادرات کالا برای دوره زمانی بیش از 180 روز،

*سرمایه گذاری مستقیم افراد غیر مقیم در جمهوری قزاقستان و نیز افراد مقیم در خارج از کشور،

*فاینانس ها برای دوره زمانی بیش از 180 روز،

*پرداخت های افراد مقیم به افراد غیر مقیم، و نیز پرداخت های افراد غیر مقیم از طرف افراد مقیم در رابطه با بدست آوردن حقوق اختصاصی موضوع اموال معنوی یا انتقال و دریافت پول توسط افراد مقیم و یا دیگر اموال برای به اجرا در آوردن مقررات مشارکت در فعالیت های مشترک.

3-اعلان

اعلان  به ارائه اطلاعات به بانک ملی جمهوری قزاقستان اتلاق می گردد و شامل انواع خاصی از عملیات می باشد که توسط افراد مقیم صورت می گیرد از جمله:

*گشایش حساب بانکی در بانک های خارجی (فقط برای اشخاص حقوقی مقیم کشور)

*اکتساب اوراق بهادار، تحقق پرداخت ها در بازار سرمایه و انجام مبادلات ارزی در رابطه با اسناد مالی گرفته شده.

البته به منظور استفاده از مراحل ثبت کردن فعالیت های مالی، اعلان و کسب مجوز مجموعه ای از مقادیر حداکثری وجود دارد که می بایست در این کار لحاظ گردند.

آدرس و مشخصات تماس با بانک ملی جمهوری قزاقستان:

قزاقستان، آلماتی،050040، محله کوکتم-3، پلاک 31

008 (727) 2704 – 703, 008 (727) 2617 – 352, 008 (727) 2704 – 799  نمابر:

008 (727) 2704 – 591 مرکز تلفن:

hg@nationalbank.kz ایمیل:

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia