Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 14/06/1398
12: 44  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

پیام آقای «قاسم-ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان به مردم قزاقستان
 
آقای «قاسم-ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان در تاریخ 2 سپتامبر سال 2019 در نشست مشترک مجالس  جمهوری قزاقستان اولین پیام خود را به عنوان «گفتمان سازنده عمومی - پایه ثبات و پیشرفت قزاقستان» خطاب به مردم قزاقستان مطرح کرد. 
 
پیام رئیس جمهور شامل نوآوری هائی در راستای  تقویت پایه های دموکراسی، بهبود وضعیت اجتماعی مردم، تحکیم وحدت و هماهنگی در جامعه قزاقستان، گسترش برنامه های اقتصادی و بهبود سیستم مدیریت دولت بود.
 
قزاقستان اصلاح سیاست خود را به طور متفکرانه و به صورت مترقی ادامه خواهد کرد. اصلاح وضعیت اقتصادی بدون ایجاد تغییر در سبک زندگی اجتماعی و سیاسی کشور امکان پذیر نیست.  
در شرایط بحران اقتصادی جهانی اخیر  قزاقستان قادر است در آینده نیز وضعیت سرمایه گذاری خود را بهتر نماید و اصلاحات مهم اقتصادی را ادامه دهد. 
اصلی ترین اولویت دستگاه های  دولتی عکس العمل و پاسخ سریع به نیازهای شهروندان، شفافیت و گفتمان عمومی  می باشد. 
 
 
قزاقستان به اجرای تمام و کمال وظایف اجتماعی خود  ادامه خواهد داد. 
 
I. کشور مدرن و موثر
 
حمایت از جامعه عمومی و شرکت به گفتمان  در مسائل مهم و بروز دولتی. 
یک شورای اعتماد ملی ایجاد شده است که به روش جایگزین کار خواهد کرد.  
 
اول: ادامه  روند فعالیت حزب 
همکاری با سایر احزاب و جنبش های سیاسی که سیاست سازنده ای را برای منافع جامعه دنبال می کنند.
بحث و حل مشکلات اصلی جامعه که موجب نگرانی مردم هستند در مجلس و در چارچوب گفتمان مدنی صورت می گیرد. 
 
 
دوم: ارتباط موثر با مردم
 
نهادی زیر نظر دفتر ریاست جمهوری قزاقستان ایجاد شده است  که کیفیت رسیدگی درخواست شهروندان توسط دستگاه های دولتی را کنترل می کند  و اقدامات لازم در مورد آنها انجام می دهد.
از سال 2024 تعداد کارمندان دولتی و شرکتهای ملی به 25 درصد کاهش خواهد یافت. 
 
سوم: تکمیل کردن قوانین درباره راهپیمایی ها و اعتراضات.
 
بر طبق قوانین تعیین شده اجازه برگزاری راهپیمایی ها و اعتراضات و در مکان های ویژه ای برای آنها  ارائه خواهد شد. 
 
چهارم:تقویت هماهنگی جامع
 
 همبستگی و تفاهم بین اقوام و ادیان را ادامه خواهیم داد.
شرایط مناسب جهت توسعه زبان ها و فرهنگ های تمام اقوام کشورمان را ایجاد خواهیم کرد.
اعتبار سازمان های غیر دولتی را بالا خواهیم برد.
«مقررات» توسعه جامعه مدنی را  تا سال 2025 بررسی و تصویب خواهیم کرد. 
 
 
II. تضمین حق و امنیت شهروندان
 
اقدامات لازم جهت ارتقاء کیفیت حکم دادگاه ها  صورت می گیرد و یکنواختی در رویه های قضایی تامین  خواهد شد.   
اداره عدالت ویژه ای را که به عنوان مکانیسم مخصوص جهت حل و فصل اختلافات است، تاسیس خواهیم کرد. 
همه تضادها و مغایرت ها و ابهامات قوانین باید به نفع شهروندان تدوین گردد. 
 
مجازات های مربوط به خشونت جنسی، پدوفیلی، توزیع مواد مخدر، خرید و فروش انسان، خشونت علیه زنان و سایر جرایم جدی علیه انسان به ویژه علیه کودکان را افزایش می دهیم.
 
در طی 2 ماه اقدامات لازم جهت تشدید قوانین شکار غیر قانونی صورت گرفت. 
 
پیش نویس مقررات نظارتی ضد فساد اقتصادی را تجدید خواهیم کرد. 
افزایش مسئولیت روسای دستگاه هائی را که در آن جرم فساد اقتصادی رخ داده است،  تنظیم خواهیم کرد. 
 
مجازات در اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز توسط خود کارمندان نهادهای ضد فساد اقتصادی انجام خواهد شد. 
اصل فرض برائت را رعایت کنید. 
 
تا پایان سال 2020  فعالیت کمیته پلیس اداری را مجددا سازماندهی خواهیم کرد. 
 
در طی 3 سال، 173 میلیارد تنگه برای اصلاحات وزارت کشور اختصاص خواهد یافت: از جمله برای افزایش حقوق، اجاره خانه و تاسیس دفتر های مدرن پلیس بر اساس مرکز خدمات عمومی. 
توجه ویژه ای به حمایت از شهروندان در برابر پدیده های طبیعی و انسانی.
 
حقوق کارمندان حفاظت از شهروندان را در حاشیه بودجه برای اصلاحات وزارت کشور افزایش خواهیم داد و برای آن هدف حدود 40 میلیارد تنگه اختصاص خواهد یافت.  
 
تمام هزینه های ارتش را تنظیم و انضباط مالی و کلی را تقویت کنید وضعیت و حیثیت خدمت سربازی و تجهیزات نیروهای مسلح را  تقویت خواهیم کرد. 
 
 
III. اقتصاد توسعه یافته و فراگیر
تا سال 2025 تامین رشد پایدار سالانه تولید نا خالصی داخلی به 5 درصد و بالاتر.
 
اول.  امتناع از ذهنیت منابع و تنوع بخشیدن به اقتصاد
افزایش میزان بازده نیروی کار حد اقل تا 1.7 برابر.
تقویت اقتدار کشور در آسیای مرکزی به عنوان رهبر منطقه ای.
 
دوم. افزایش بازده بخش شبه دولتی
اعلام ممنوعیت برای تاسیس شرکتهای شبه دولتی.
دولت با کمیته حسابرسی طی یک دوره سه ماهه اثر بخشی شرکتهای دولتی و ملی را تحلیل و بررسی می نماید.
کاهش دادن تعداد شرکتهای دولتی با حفظ کنترل دولت بر روی آنها.
ایجاد نظم در زمینه قیمت گذاریها، بویژه در قیمت بلیط هواپیما.
تامین توسعه کامل ساز وکارها و  موسسات بازاری با نقش تثبیت کننده دولت.
 
سوم. کسب و کار کوچک و متوسط – بنیاد محکم برای توسعه شهرها و روستاها.
ادامه دادن حمایت دولت از کسب و کار که برای آن از صندوق ملی حدود 100 میلیارد تنگه اختصاص یافته است.
شرکتهای کوچک و متوسطه برای مدت 3 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند.
اصلاحات مربوط به این قانون باید از سال 2020 اجرا شود.
از ماه ژانویه سال 2020 ممنوعیت 3 ساله بازرسی از کسب و کار کوچک و متوسط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
هر گونه تلاش ارگانهای انتظامی و نظارتی برای ممانعت از توسعه تجارت، بویژه کسب و کار کوچک و متوسط، به عنوان جرایم علیه کشور تلقی خواهد شد.
مخالفت با اقتصاد سایه تقویت خواهد شد، مبارزه با خارج کردن سرمایه و فرار مالیاتی بیشتر بیشتر خواهد شد.
سیستم پشتیبانی مالی دولت از کسب و کار کوچک و متوسط با اولویت پروژه های جدید مجدد بررسی خواهد شد. برای رسیدن به این هدف  بر اساس «نقشه راه جدید تجارت» در 3 سال آینده 250 میلیارد تنگه اختصاص خواهد یافت.
روشهای جدید حمایت از تجارت با تاکید بر جنبه های اجتماعی – ایجاد مشاغل خانوادگی، در درجه اول از خانواده های بزرگ و کم در آمد ارائه خواهد شد. 
به توسعه گردشگری، به ویژه به گردشگری محیط زیستی و قومی توجه ویژه ای می شود. ساخت زیر ساختهای لازم و آموزش متخصصان واجد شرایط تامین خواهد شد.
 
چهارم. پشتیبانی از کسب و کار ملی در بازارهای بین المللی
حمایت دولت از شرکتهای صادراتی افزایش خواهد یافت. دولت در چارچوب برنامه دولتی توسعه صنعتی و نوآورانه مجموعه ای از اقدامات را برای حمایت از کسب و کار متوسط با کارایی بالا از جمله تسهیلات مالیاتی، مالی و اداری تدوین خواهد کرد.
 فعالیت جذب سرمایه گذاری خارجی  شدت یابد.
قزاقستان شروع به توسعه اقتصاد دیجیتالی کرده است، از نظر توسعه زیر ساختهای لازم اطلاعات و ارتباطات در منطقه پیش رو خواهد بود.
دولت در حال تنظیم قوانین برای پدیده های جدید فناوری:   
، «شهرهای هوشمند»، داده های بزرگ، «بلاک چین»، دارایی های دیجیتال، ابزارهای مالی جدید G5 
دیجیتال است. 
قزاقستان باید به عنوان صلاحیت آزاد برای مشارکت فناوری، ساخت و ساز، قرار دادن مراکز داده،  توسعه ترانزیت داده ها، مشارکت در بازار جهانی خدمات دیجیتال، به یک برند تبدیل شود.
دولت همچنین از فعالیتهای مرکز مالی بین المللی حمایت می کند که می تواند به همراه دانشگاه نظربایف به بستری برای توسعه جدیدترین  فن آوری های دیجیتال تبدیل شود.
 
پنجم. مجتمع کشاورزی و صنعتی توسعه یافته
میزان زمینهای آبیاری شده تا سال 2030 به 3 میلیون هکتار افزایش یابد که رشد 4.5 برابری محصولات کشاورزی را تامین خواهد کرد.
برای دور شدن از جهت گیری صادرات محصولات خام  کشاورزی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. 
جذب سرمایه گذاران خارجی به زمینه کشاورزی وظیفه مهم خواهند ماند.
زمین به خارجی ها فروخته نخواهد شد.
موضوع استفاده ناکارآمد از منابع زمین به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد و برای باز پس گیری زمینهای کشاورزی بی استفاده مانده اقدامات لازم خواهد شد.
برای بهبود کیفیت زندگی در روستاها اجرای پروژه ویژه اولین رئیس جمهور – رهبر ملت «روستا – مهد کشور» ادامه خواهد یافت. برای اجرای آن در 3 سال آینده 90 میلیارد تنگه که برای حل مسائل زیرساختهای حمل و نقل، آبرسانی، گاز رسانی و هم برای تعمیر و ساخت مدارس، بیمارستانها، زمینهای ورزسی استفاده خواهد شد.
برای شهرهای کوچک، استانداردهای منطقه ای تدوین می شود که در بیش از 3 هزار روستا ماهواره ها ا خواهد شد.
 
ششم. مالیات منصفانه و تنظیم مقررات مالی.
سیستم مالیاتی با محوریت توزیع عادلانه تر در درآمد ملی ، مدرن خواهد شد.
افزایش 5% حق بیمه بازنشستگی،تا سال 2023 به تعویق خواهد افتاد.
ارتقاء کیفیت سیستم مالیاتی فعلی ادامه خواهد یافت.
در همه جا پرداخت های غیر نقدی راه اندازی می شود و همچنین کمیسیون عالی بانک ها کاهش خواهد یافت.
برای حمایت از صادرات محصولات ناخام ، موضوع اعمال مراحل ساده تر و سریع تر بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته خواهد شد.
مسائل و مشکلات  وام های ناکافی اقتصادی و مردمی ، به ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماعی حل خواهد شد.
وام به مشاغل، توسط بانکهای رده دوم با شرایط قابل قبولی و برای مدت طولانی تأمین خواهد شد.
 
هفتم. موضوع استفاده مؤثر از صندوق توسعه ملی.
استفاده از بودجه صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت. حجم نقل و انتقالات تضمین شده از سال 2022 به تدریج به 2 تریلیون تنگه کاهش خواهد یافت.
هنگام استفاده از منابع صندوق، اثربخشی سیاستهای سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.
 
هشتم. افزایش حقوق.
برای تحریک کارفرمایان، به ویژه شرکتهای بزرگ معدن کاری ، اقدام لازم مبذول خواهد شد و صندوق مزدی افزایش خواهد یافت.
 
ІV. مرحله جدیدی در نوسازی اجتماعی.
 
بودجه کشور بر دو هدف اصلی متمرکز خواهد شد - توسعه اقتصادی و حل مشکلات اجتماعی. در حوزه اجتماعی توجه ویژه ای به حوزه های زیر خواهد شد.
 
اول. بهبود کیفیت آموزش.
براساس استاندارد ملی آموزش متوسطه سیاست های هدایت شغلی مبتنی بر شناسایی توانایی های دانش آموزان خواهد بود.
برای حل کمبود معلمان متخصص در مناطق روستایی دامنه ،برنامه ای "با داشتن مدرک دانشگاهی - به روستا" گسترش خواهد یافت و تأمین مالی آن از سال 2020 به 20 میلیارد تنگه رسانده خواهد شد.
انتخاب جوانان با استعداد روستایی و آماده سازی آن برای آموزش در دانشگاه های داخلی و خارجی انجام خواهد شد.
یک نقشه راه برای حمایت از کودکان با استعداد در خانواده های کم درآمد و بزرگ با امکان حضور در کلاسهای آموزشی، مراکز و اردوهای تابستانی تهیه خواهد شد.
تعداد موسسات آموزشی با درصد کمی از اشتغال فارغ التحصیلان، کاهش خواهد یافت.
موضوع بودجه نابرابر و ناکارآمدی سیستم آموزشی فعلی موجود در مناطق برطرف خواهد شد.
طی 4 سال حقوق معلمان 2 برابر افزایش خواهد یافت.
از سال آینده حقوق معلمان 25 درصد افزایش خواهد یافت.
برای افزایش سطح تحقیقات علمی و کاربردی آنها در عمل اقداماتی انجام خواهد شد.
 
دوم. حمایت از نهاد خانواده و کودکان، ایجاد جامعه فراگیر.
حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت خانگی در اولویت قرار دارد.
لازم است برنامه ای برای محافظت از کودکان آسیب دیده از خشونت و همچنین خانواده های آنها تهیه شود. 
توجه ویژه ای به خانواده های دارای فرزند معلول خواهد شد.
اقداماتی برای بهبود پشتیبانی پزشکی و اجتماعی کودکان مبتلا به فلج مغزی انجام خواهد شد.
شبکه مراکز توانبخشی کوچک و متوسط برای کودکان در " دسترس بودن قدم به قدم" گسترش خواهد یافت.
برای افراد دارای نیازهای ویژه فرصت های برابر ایجاد می شود.  بودجه دولت در طی 3 سال حداقل 58 میلیارد تنگه اختصاص خواهد داد.
توجه ویژه ای به بهبود سلامت ملت خواهد شد. ورزش دسته جمعی در بین همه گروههای سنی توسعه خواهد یافت و حداکثر دسترسی برای ورزش کودکان فراهم می شود و یک برنامه جامع برای توسعه ورزش دسته جمعی تصویب خواهد شد.
با در نظر گرفتن اعلام سال 2020 به عنوان "سال داوطلب" ، مشارکت شهروندان به ویژه جوانان، دانشجویان و دانش آموزان در فعالیت های داوطلبانه گسترش خواهد یافت.
 
سوم. تضمین کیفیت و دسترسی به خدمات پزشکی.
لیستی از اولویت های هر منطقه در مورد نوسانات خاص پزشکی ایجاد خواهد شد و تأمین مالی بودجه  بر اساس آن تعمیم و مستقر می شود.
از اول ژانویه سال 2020 ، سیستم اجباری بیمه درمانی تامین اجتماعی در جمهوری قزاقستان راه اندازی می شود. دولت در طول 3 سال آینده حجم تضمین شده خدمات پزشکی رایگان را که برای آن بیش از 2.8 تریلیون تنگه تخصیص داده می شود، حفظ خواهد کرد. 
براساس بودجه سه ساله، 2.3 تریلیون تنگه دیگر نیز برای توسعه سیستم بهداشت و درمان اختصاص خواهد یافت. 
 
چهارم. پشتیبانی از کارمندان  فرهنگی
از سال آینده حقوق کارمندان فرهنگی، اولویت با کارمندان کتابخانه ها، موزه ها، تئاترها و هنرمندان افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، فراهم نمودن مزایای اجتماعی برای کارمندان فرهنگی در زمینه های آموزشی و بهداشتی اعمال خواهند شد. 
پنجم. ادامه توسعه سیستم پشتیبانی اجتماعی
مکانیسم اختصاص کمک های اجتماعی هدفمند تنظیم می شود. بسته های تضمینی اجتماعی برای کودکان خانواده های کم درآمد - کمک های منظم به کودکان پیش دبستانی، وعده های غذایی گرم رایگان برای همه دانش آموزان مدرسه، تهیه وسایل و لباس مدرسه، پرداخت هزینه های پزشکی از جمله مراقبت از دندان، بازپرداخت هزینه سفر در وسایل حمل و نقل عمومی معرفی می شوند.
تمام این اقدامات از 1 ژانویه سال 2020 لازم الاجرا خواهد شد.
دولت به همراه با اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان "آتامکن" در طی یک ماه برنامه ویژه ای را برای مشارکت مادران با فرزندان در کسب و کار کم و کوچک از جمله در خانه ها اقدام نمایند. 
ششم. توسعه سیستم بازنشستگی داخلی.
تا پایان سال، موضوع استفاده هدفمند توسط شهروندان شاغل در بخشی از پس انداز بازنشستگی آنها، به طور مثال برای خرید خانه یا گرفتن تحصیلات خواهد شد.
به منظور بهینه سازی هزینه ها و بهبود کیفیت مدیریت سرمایه گذاری، موضوع تحکیم سیستم تأمین اجتماعی خارج از بودجه با ایجاد یک صندوق اجتماعی واحد و معرفی یک پرداخت اجتماعی بررسی خواهد شد.
V. مناطق قوی - کشور قوی.
اول. بهبود کارآیی نهادهای محلی.
به عنوان یک پروژه آزمایشی، سیستمی برای ارزیابی اثربخشی مقامات محلی معرفی خواهد شد.
دوم. اصلاح نظام روابط بین مالی.
از سال آینده ، درآمد مالیاتی اضافی از کسب و کار کوچک و متوسط به مناطق منتقل خواهد شد. با دخالت واقعی جمعیت در شکل گیری بودجه های محلی نقش مهمی در این کار ایفا خواهد کرد.
سطح دولت منطقه ای، شهری و روستایی می تواند در حل مسائل و مشکلات محلی مهم از نظر اقتصادی مستقل تر خواهند شود.
 
سوم. شهرنشینی مدیریت شده و سیاست یکپارچه مسکن.
صلاحیت شهرداری های 3 شهر بزرگ گسترش خواهد یافت، از جمله در زمینه برنامه ریزی شهری ، زیرساخت های حمل و نقل و شکل گیری ظاهری معماری.
برای مدیریت فرآیندهای مهاجرت اقداماتی لازم صورت خواهد گرفت.
به جای تصویب برنامه های متفاوت در میان خودشان، الگوی واحدی از توسعه مسکن در کشور ایجاد خواهد شد.
تا پایان سال، حداقل 6 هزار خانواده ، در درجه اول خانواده های بزرگ و خانواده هایی که فرزندان معلولیت را پرورش می دهند، تحت برنامه "باکیتی آتباسی" (خانواده خوش) مسکن تهیه می کنند. از سال 2020 ، سالانه 10 هزار خانواده از این قبیل تأمین  مسکن خواهند شد.
طی 3 سال، موضوع تأمین مسکن به خانواده های بزرگ کم درآمد که در انتظار گرفتن مسکن هستند، حل خواهد شد.
به شهروندانی که درآمدی برای خرید ملک ندارند، امکان زندگی درمسکن های دولتی با پرداخت اجاره به دولت داده می شود.  برای این اهداف ، تا سال 2022 ، دولت بیش از 240 میلیارد تنگه اختصاص خواهد داد.  تا پایان سال ، یک سیستم حسابداری ملی یکپارچه برای لیست های انتظار برای مسکن اجاره ای، و همچنین برای بدست آوردن وام های مسکن ترجیحی تحت برنامه "باکیتی آتباسی" (خانواده خوش) ایجاد خواهد شد. 
حداقل 2 میلیارد و 300 میلیارد تنگه در قالب وام های بودجه برای نوسازی و تعمیر مسکن اختصاص خواهد یافت.
بودجه های توسعه منطقه ای تا سال 2022 بیش از 800 میلیارد تنگه خواهد شد.
 
 چهارم. توسعه زیرساخت ها.
در سال 2020 کار ساخت شبکه های توزیع گاز در شهر نور-سلطان و در منطقه کاراگاندی و بعد در مناطق آکمالا و قزاقستان شمالی آغاز خواهد شد. برای این کار 56 میلیارد تنگه اختصاص داده می شود. در نتیجه ، بیش از 2.7 میلیون نفر به گاز طبیعی دسترسی خواهند داشت.
طی 3 سال ، حدود 250 میلیارد تنگه برای تأمین آب آشامیدنی تمیز و فاضلاب به شهروندان اختصاص خواهد یافت.
دولت بیش از 1.2 میلیارد تنگه برای اجرای برنامه "نورلی ژال" تا سال 2022 سرمایه گذاری خواهد کرد. 
برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و حفظ طبیعت ،شدت خواهد یافت.
 
 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia