Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 27/12/1397
17: 52  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

شروع مجدد پروازماهان ایربه آلماتی
 اولین پرواز ماهان ایر به شماره پروازی W5072 ازفرودگاه امام خمینی - روز دوشنبه 18.03.2019 در فرودگاه آلماتی به زمین نشست و پروازبرگشت با  شماره W5072 به تهران بدون هیچ مشکلی به تهران پروازکرد. 
 
 ماهان ایر مجوز دو پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هرهفته را ازکمیته هوانوردی قزاقستان - سازمان هواپیمایی کشوری قزاقستان دریافت نموده است . 
برای شروع این پروازها و تا مشخص شدن ظرفیت و پتانسیل موجود -هم در مورد مسافر و هم بار - بخصوص حمل گوشت گرم از آلماتی به تهران - فعلا پروازروزهای دوشنبه هرهفته با برنامه زمانی ذیل انجام خواهد شد :
 
پرواز از تهران : ساعت 06:00 صبح
ورود به آلماتی :  ساعت 12:00 ظهر
پرواز از آلماتی:  ساعت 13:20 
ورود به تهران : ساعت 14:40
 
چنانچه استقبال خوبی از این پرواز توسط مسافران و مشتریان ارسال بارهوایی - بخصوص در زمینه گوشت گرم بشود - از تابستان امسال -  راه اندازی پرواز در روزهای چهارشنبه ها هم امکان پذیرخواهد بود.
 
طول مدت این پرواز در حدود 3:20 ساعت میباشد.
 
قیمت های در نظرگرفته شده برای کلاس اکونومی از 350 دلار به بالا (11 کلاس ) و تا 610 دلار و قیمت بیزینس کلاس در دو کلاس و از 655 دلار تا 700 دلار میباشد . 
بارمجاز همراه مسافر برای اکونومی کلاس 30 کیلو و بارهمراه مسافرداخل کابین 7 کیلو  و برای بیزینس کلاس بارمجاز 40 کیلو و داخل کابین 10 کیلو میباشد.
مرکزتجارت ایرانیان (IRBC )بعنوان نمایندگی فروش بلیط و بار (کارگو) ماهان ایر در قزاقستان (GSA) مناسبترین قیمت ها - هم برای شروع حرکت از ایران و هم برای شروع حرکت از آلماتی را دراختیاردارد.
مسافران و مشتریان ارسال بارکارگو - برای دریافت هرگونه اطلاعاتی حتی در روزهای تعطیل در دو کشور - میتوانند در واتس آپ با شماره : 77018800123+ و یا تلفن :  77273933114+ تماس بگیرند.
آدرس دفتر: آلماتی - خیابلن ماکاتایف - شماره 128 
ایمیل : info@irbc.kz   &   sales@irbc.kz 
 
با عرض احترام
بابک ضیایی
مدیر عامل مرکزتجارت ایرانیان و نمایندگی ماهان ایر در قزاقستان 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia