Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 11/02/1396
16: 22  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

سخنی در باره پروژه ششگانه رئیس جمهور محترم قزاقستان در مسیر رو به آینده
به نظر می رسد جناب آقای نور سلطان نظر بایف با شناخت واقع بینانه ای که به جهان امروز دارند، به این نتیجه رسیده اند که دیگر زمان انقلاب های شتاب زده و گاهی خانمان برانداز و تغییرات احساسی و دگرگون کننده که فرصتی برای نفوذ و دخالت بیگانگان و یا بدخواهان صلح و ثبات ایجاد می کند، به سر آمده است و ملت ها خواهان اصلاحات در نظام حاکمیتی، قانون گذاری و مدیریت اجرائی سرزمین خود همراه با رشد اقتصادی، حفظ هویت های ملی و ارزش های فرهنگی، تاریخی و بومی هستند. مردم قزاقستان نیز با دیرینگی تاریخی و تمدنی ممتاز، تجربه های موفق سیاسی و اقتصادی و نیز نعمت های بزرگ الهی که در اختیار دارند، شایسته جهشی منطقی و گام به گام به سمت شکوفائی در سطح منطقه و جهان می باشند و پر واضح است که رئیس جمهور محترم با کارشناسی و مطالعه دقیق همه جانبه و درک همه توانمندی ها و اراده ی بالقوه مردم، پروژه ششگانه " مدرن سازی هویت قزاقستان " را پیشنهاد داده اند.
نکته ای که در میان سخنان ایشان نظرم را جلب کرد، دیدگاهشان در باره روشنفکری است. من کاملا با نظر ایشان موافقم که: " روشنفکر نبودن بدین معناست که قادر به دیدن تصویری بزرگ تر از آینده نباشیم. " در طول تاریخ، سرزمین هائی در دستیابی به پیشرفت از دیگران پیشی گرفته اند که دارای روشنفکرانی آینده نگر بوده اند. آنان چون تصویر بزرگ تر از حال خود را در آینده می دیده اند، به انرژی ها و توانمندی های خود می افزودند تا به سرعت به آن تصویر بزرگ دستیابند. نظیر این سرزمین ها را می توان در شرق دور (چین و ژاپن)، اروپای غربی (آلمان، فرانسه و انگلیس)، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، افریقا (افریقای جنوبی) و امریکا (ایالات متحده و کانادا) جستجو کرد.
اگر چه هر کدام از پروژه های ششگانه رئیس جمهور محترم قزاقستان، به توسعه همه جانبه مردم آن کشور شتاب خواهد داد، اما از میان آنها سه پروژه مهم نظر مرا جلب کرده اند:
الف- پروژه " انتقال زبان قزاقی به الفبای رومی":
این پروژه می تواند یکی از تاریخی ترین اقدام های علمی و فرهنگی جناب نظربایف باشد. شاید عمل بدین تصمیم بزرگ در ابتدا ریسک فراوانی برای مردم قزاقستان داشته باشد، اما به تدریج تاثیر شگرف آن را در رشد فرهنگ و اقتصاد و مدرن سازی کشور خود احساس خواهند کرد. این تصمیم بزرگ نیاز به خواست و اراده مردم قزاقستان دارد. دل کندن از الفبائی که سال ها با آن می توشتند و با یکدیگر رابطه اجتماعی، علمی و عاطفی برقرار می کردند، آسان نیست، اما مشاهده تصویر بزرگ آینده خود در آینه توسعه، این تغییر را برای مردم قزاقستان آسان خواهد کرد. با توجه به این که زبان انگلیسی بیشترین حجم ارتباط علمی، فرهنگی و اقتصادی جهان توسعه یافته را به خود اختصاص داده است، نزدیکی زبان قزاق به نوشتار و بخشی از ادبیات لاتین گام موثری خواهد بود برای دستیابی به چنین حجم ارتباطی در مسیر توسعه و آینده ای روشن تر.
به نظر من این تصمیم بنیادی، مهم ترین پروژه از میان پروژه های ششگانه رئیس جمهور است که همه برنامه ها را در دل خود جای می دهد. زیرا این مهم ترین اراده زیرساختی و ریشه ای مردم قزاقستان در مسیر تحول جدید، اما با حفظ هویت سرزمین مادری است.
ب- پروژه " سرزمین مادری ":
این برنامه مهم می تواند تمام تصمیم های روشنفکرانه و آینده نگرانه را گارانتی کند، به گونه ای که هر اقدامی که در مسیر توسعه قزاقستان صورت می گیرد، با فرهنگ، آموزش، اقتصاد و هویت تاریخی مردم هماهنگی کامل خواهد داشت. به معنای دیگر " سرزمین مادری " اصلی است که همه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با آن تطبیق داده می شوند که آیا مسیر افتخار آفرین در حوزه مدرن سازی آموزش، اقتصاد و فرهنگ، به حفظ و تقویت هویت و شایستگی های میراث تاریخی و آموزه های تمدنی کمک می کند یا نه؟
برداشت من از این پروژه مهم که می تواند برنامه هائی چون " دانش انسانی جدید (هزار کتاب درسی جدید) "، "روح مقدس سایت های باستانی قزاقستان " و " صد چهره جدید قزاقستان " را در دل خود جای دهد، این است که مردم قزاقستان " سرزمین مادری " را به عنوان نیروی انرژی بخش در مسیر پیشرفت و مدرن سازی می دانند و در هر مرحله از پیشرفت، وطن پرستی ملی و عشق ورزی هویتی و تاریخی را سرلوحه و چراغ راه خود می دانند.
ج- پروژه " فرهنگ مدرن قزاق در گستره جهانی "
این پروژه برای مردم قزاقستان مانند یک خانه تکانی و پوست اندازی مهم است و برای عملی شدن آن، به خواست و اراده ملت بستگی دارد. با استعداد های بالقوه ای که در سرزمین قزاقستان از حیث فرهنگ قومی و بومی، میراث تاریخی، ذخائر زیرزمینی خدادادی، کشاورزی پرمحصول و صنایع رو به رشد وجود دارد، برقراری ارتباط تنگاتنگ با کشورهای جهان به منظور جذب سرمایه گذاری، مشارکت در پروژه های فرهنگی و اقتصادی و توسعه همه جانبه، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به چنین موفقیت مهمی لازم است مردم قزاقستان با ادبیات، فرهنگ و نگاه مدرن رابطه برقرار کنند و انتخاب ها و خواست مدرن مردم جهان را در کانون سرزمین خود جای دهند تا قزاقستان در یک افق جهانی جایگاه بلند خود را بیابد و مردم جهان پذیرای همه زیبائی های درونی و برونی قزاقستان شوند. در چنین صورتی است که سرعت رشد مردم مهربان و پرتلاش قزاقستان در کوتاه زمان افزایش خواهد یافت و به افق پیشرفت مورد انتظار رئیس جمهور محترم خواهد رسید.
برای رئیس جمهور محترم و مردم متمدن قزاقستان آرزوی موفقیت و پیشرفت فراوان دارم.
با احترام
 
دکتر مصطفی رستمی
استاد دانشگاه مازندران - ایران
04/26/2017                                                                                                                                                  
 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia