Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 10/12/1395
18: 40  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

مردم قزاقستان امسال دومین سالگرد روز سپاس را جشن می گیرند

روز سپاس

مردم قزاقستان امسال دومین سالگرد روز سپاس را جشن می گیرند. 14 ژانویه سال 2016 آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان 1 مارس را روز سپاس اعلام نمود و ولین بارروز سپاس در سال 2016 برگذار شد.
آقای نورسلطان نظربایف در باره روز سپاس چنین فرمود: «جشن گرفتن هر سال روز تاسیس مجامع مردمي قزاقستان یعنی 1 مارس به عنوان روز سپاس از اهمیت بسیار بر خوردار است. این روز اقوام گوناگون به همدیگر مهربانی می ورزد و از مردم قزاق به خاطر استقبال گرم در زمان سخت تشکر و نقدیر می نماید. این روز ما را بیش از بیش نزدیکتر می کند.»
امروز در قزاقستان مردم در ارامش کامل  زندگی می کنند روز سپاس ثمر سیاست آقای نورسلطان نظربایف می باشد. این روز احترام نمایندگان میلیونی اقوام گوناگون به مردم قزاق است. قزاقها در روزهای سخت برای حل مشکلات انان تلاش نمودند.   
روز سپاس  روز اتحاد اجتماعی و نیکاکوری است. این نشانه میهنپرستی، دوستی و اتحاد به شمار می رود.
به نظر رئیس جمهوری قزاقستان که ابتکار برگزاری روز سپاس است، باید  از تاریخ چند اقوامی قزاقستان عبرت گرفت.
در قرن 20 در قزاقستان ملیت چند اقوامی بوجود آمد. در زمان رفرم استالیپین از روسیه، روسیه سفید و اکراین 1 میلیون 500 هزار دهقان به قزاقستان مهاجرت نمود.  در سالهای 1930 از مناطق مراکز 
شوروی 250 هزار نفرکه مالشان را دست داده بودند مهاجرت کردند. در این سالها 1 میلیون 200 هزار نفر برای ساخت کارخانه های صنعتی آمدند. در زمان زژیم استالین 800 هزار المانی، 102 هزار لهستانی، 507 هزار نمایندگان مردم قفقار شمالی، 18 هزار 500 خانواده کره ای از شرق دور به قزاقستان اجباری فرستاده شد.  آنها را خانواده های قزاقی علیرغم مشکلات فراوان و گرسنگی که خودشان  با آن رو برو بودند با گرم استقبال کردند. یکی از خانواده های قزاقی – خانواده آقای نورسلطان نظربایف بود.
در زمان زژیم استالین در قزاقستان 11 اردوگاه تاسیس و هزاران نفر زندانی بودند، بیشتر آنها پس از ازاد شدن در این کشور ماندند.
به گفته آقای نورسلطان نظربایف، در سالهای 1941-1945 در زمان جنگ به قزاقستان 350 هزار نفر آمدند. در سالهای 1950 یک میلیون 500 هزار نفر برای استفاده از زمین آمدند، در واحدهای نطامی 150 کارشناس و خانواده آنها کار کردند. از اوایل قرن 20 جمعا 5 میلیون 600 هزار نفر به قزاقستان مهاجرت کردند. در آن زمان تعداد جمعیت قزاقها تقریبا 6 میلیون بود. در زمان زژیم استالین از گرسنگی یک میلیون 500 هزار نفر مردند. بیش از یک میلیون نفر برای نجات خودش و خانواده اش مجبور شدند  شوروی را ترک نمایند. خطر انقراض قزاقها پیش آمد. ملیت چند اقوامی قزاقستان اینطوری بوجود آمده بود. ولی کسانی که  اجباری  به قزاقستان آمدند گناهی نداشنتد.
امروز در قزاقستان وطن بيش از 130 گروه قومي است. آنها مسالت آمیز زندگی می کنند. این برای قراقستان یک امتیاز وثروت می باشد.
به گفنه آقای نورسلطان نظربایف امروزه که با بحران جهانی اقتصادی، مسائل مهاجرت و درگیریهای قومی و اجتماعی رو برو هستیم تجربه قزاقستان خیلی مهم است. 
سخنان رئیس جمهوری قزاقستان که تجربه قزاقستان را هر چه بیشتر کشورهای دیگر استفاده نمایند جهان هم با امنیت خواهد شد، ارزشمند است. راستین این سخن را نمی شود انکار نمود.
در قزاقستان به مناسبت روز سپاس برنامه های گوناگونی برگزار می شود. به خانواده های کم در آمد کمک می کنند،کارهای خیر انجام می دهد. به حل مسائل اجتماعی توجه خاص می شود.
  شایان ذکر است، تصمیم آقای نورسلطان نظربایف جشن گرفتن روز سپاس توافق، دوستی و اتحاد جامعه قزاقستان را بیش ار بیش تقویت خواهد داد.
 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia