Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی صنایع معدنی

معادن قزاقستان
بخش معدن يكي از صنايع مهم قزاقستان است. مشخصه هاي ويژه آن تنوع فراوان مواد معدني استخراج شده، گروه هاي تجاري فراوان كه اين مخازن را مورد اكتشاف و توسعه قرار مي دهند و خدمات پشتيباني براي استفاده كنندگان اين كاني ها است. در زمان اتحاد جماهير شوروي سابق قزاقستان به¬شدت در زمينه گسترش استخراج مواد خام و توليد انواع مواد معدني كه براي استخراج آماده بودند فعال بود. شركت هاي مهم معدن کاو تاسيس شدند و زير ساخت ها توسعه يافتند. اهداف راهبردي امروز خواهان استفاده موثر تر از امتيازات سنتي قزاقستان است كه در بر گيرنده توسعه منابع معدني است.
جنبه اقتصادي مهم منابع معدني قزاقستان اين است كه اين منابع اغلب درعمق نزديك به سطح زمين قرار گرفته اند و قابل استخراج با هزينه معدن كاوي كمي هستند. در بعضي نمونه ها  مواد معدني در كنار هم بصورت مجموعه يافت مي شوند. براي مثال در قزاقستان مركزي سنگ هاي آهني و غير آهني،  سنگ كك، سنگ آهك و خاك نسوز در كنار هم وجود دارند. اين تركيب داراي مزيت هاي فراوان در توسعه صنعت ذوب فلزات آهني و غير آهني و مهندسي مكانيكي و شيميائي توليد است. كوهستان كاراتائو، رودني آلتاي،  تپه هاي  موگودزار،  دره تورگاي  و شبه جزيره منگستائو بصورت ويژه از نظر مواد معدني غني هستند. منابع طبيعي عظيم قزاقستان بخش معدن رابه يكي از مهمترين صنايع اين كشورتبديل كرده است. حجم توليدات معدني در قزاقستان در مقياس جهاني قابل ملاحظه مي باشد. معادن نزديک به سطح زمين، زيرزميني وشركت هاي  فر آوري سنگ هاي معدني يكپارچه شده اند و هم اكنون مايملک گروه هاي متعددي هستند. مهم ترين ها در بخش معدن كاوي گروه هاي كازكروم،  كازاتومپروم،  كازاخميس،  كازينك،  كازاخالتين  و آرسلورميتال ترمير تائو هستند.
قزاقستان مركزي محل معادن ذغال سنگ اكيباستوز و كاراگاندا است، جایيكه ذغال سنگ پر كالري براي نيروگا هها و ذغال كك از معادن نزديک به سطح زمین و زير زميني استخراج مي شوند. حوزه كاراگاندا عمدتاً شامل معادن زيرزميني داراي سنگ كك كيفيت بالا و  10% - 35% خاکستر است. اين حوزه داراي مخزن بزرگي از گاز مي باشد كه از آن براي مدتها گاز متان استخراج شده است. معدن بوگاتير كه بزرگترين معدن ذغال سنگ جهان با توليد 50 ميليون تن در سال مي باشد در اين حوزه قرار دارد. اصلي ترين توليد كننده ذغال سنگ شركت بين المللي ذوب فلزات آرسلورميتال است. اين شركت از ذغال سنگ در كارخانه فولادش كه در همين منطقه است استفاده مي كند. حوزه اكيباستوز در شمال آستانه در استان پاولودار قرار گرفته است.اين حوزه بزرگترين توليد كننده ذغال سنگ در قزاقستان است. معادن اين منطقه توسط بوگاتير اكسس بهره برداري مي شوند كه يك شركت دولتي است و 35% از توليد ذغال سنگ قزاقستان را دردست دارد. ذغال سنگ اكيباستوز داراي مقدرا زيادي خاكستر مي باشد كه از 35% تا 50% متغيير مي باشد. اين ذغال سنك عمدتا مصرف داخلي داشته و در نيروگاه هاي حرارتي براي توليد برق استفاده مي شود.
به عنوان يك سوخت نيروگاهي ارزان ذغال سنگ قزاقستان به صورت گسترده در شمال قزاقستان، همسايگان كشور در سيبر غربي و اورال  مورد استفاده قرار مي گيرد. در دراز مدت صنعت ذغال سنگ قزاقستان پيشرفت بيشتري خواهد داشت. علاوه بر بازسازي و تجهيز دوباره معادن در حوزه كاراگاندا،  ميدان ذغال سنگ قهوه اي مايكوبن در جنوب شرقي اكيباستوز و معدن پريوزرني  (حوزه ذغال سنگ قهوهاي تورگاي) از زمان كسب استقلال افتتاح گرديده اند.
قزاقستان داراي عنوان دوم جهاني از نظر ذخاير شناخته شده اورانيوم است كه در شش منطقه اورانيوم خيز تمركز يافته اند و در شو-سريسو، سيردريا، قزاقستان شمالي،درياي خزر، بالخاشوايلي قرار دارند. كازاتومپروم يك شركت مادر تخصصي هسته اي دولتي و چهارمين توليد كننده بزرگ اورانيوم در جهان است.درسال 1385 قزاقستان 5300 تن اورانيوم توليد كرد كه از اين مقدار 3000 تن توسط شركت كازاتومپروم توليد شد. در سال 1386 توليد به 6937 تن رسيد. قزاقستان همچنين يكي از بازيگران عمده در صحنه توليد مس،  اورانيوم ، تيتانيوم،  آلياژهاي آهني و فولاد در بازار هاي جهاني است. در منطقه اورآسيا قزاقستان تنها توليد كننده كروم است. قزاقستان داري نفوذ قابل ملاحظه اي در بازارهاي آلومينيوم، ذغال سنگ،  منگنز و آهن در منطقه است.
بخش معدن كاوي قزاقستان داراي توان اقتصادي اميدبخشي مي باشد. توسعه صنعت معدن كاوي رقابتي، پايه هاي مالياتي را تقويت كرده و سود قابل ملاحظه اي را براي بودجه ملي در بر خواهد داشت. با رشد چشمگير توليد و صادرات مواد اوليه در سال¬هاي اخير، اقتصاد ملي قزاقستان  دستيابي به رشد اقتصادي و تقويت توان سرمايه گذاري را تجربه كرده است.  هم اكنون هدف اصلي كشورايجاد اوضاع هدايت گرايانه به¬سوي توسعه صنعت، جذب سرمايه گذاري  و ساختن زير ساخت هاي مرتبط است كه به تيز تر شدن تيغه رقابتي صنايع كمك خواهد كرد.

بخش معدن و ذوب فلزات در بين صنايع اصلي قزاقستان قرار دارد و داراي توان بالقوه¬اي براي صادرات است که مشخصه¬ي بارز آن تنوع فراوان مواد معدني استخراج شده می باشد. بر همين اساس گروه¬هاي تجاري كثيري كه اين مخازن را مورد اكتشاف و توسعه قرار مي دهند و خدمات پشتيباني براي استفاده كنندگان اين كاني ها ارائه مي دهند. اهداف راهبردي امروز خواهان استفاده موثر تر از امتيازات سنتي قزاقستان است كه در بر گيرنده توسعه منابع معدني مي باشد.
جنبه اقتصادي مهم منابع معدني قزاقستان اين است كه اين منابع معمولا درعمق نزديك به سطح زمين قرار گرفته اند و قابل استخراج با هزينه معدن كاوي بسيار كمي هستند. بعلاوه در بعضي نمونه ها  مواد معدني در كنار هم بصورت مجموعه يافت مي شوند. براي مثال در قزاقستان مركزي سنگ هاي آهني و رنگين، سنگ كك، سنگ آهك و خاك نسوز در كنار هم وجود دارند. اين تركيب داراي مزيت هاي فراوان در توسعه صنعت ذوب فلزات آهني و رنگين و مهندسي مكانيكي و شيميائي مي باشند. كوهستان كاراتائو، رودني آلتاي، تپه هاي  موگودزار،  دره تورگاي  و شبه جزيره منگيستاو بصورت ويژه اي از نظر مواد معدني غني هستند.
منابع طبيعي عظيم قزاقستان بخش معدن رابه  يكي از مهمترين صنايع اين كشورتبديل كرده است. حجم توليدات معدني در قزاقستان در مقياس با جهان بسيار قابل ملاحظه مي باشد. معادن نزديک به سطح زمين، زيرزميني وشركت هاي  فر آوري سنك هاي معدني يكپارچه شده اند و هم اكنون مايملک گروه هاي متعددي هستند
توليدات اين بخش شامل فلزات آهني و رنگين متقاضيان فراوان و مداومی در بازار دارد. صنعت فلزات آهني قزاقستان بر اساس ذخاير اصلي سنگ آهن ساخته شده است كه ميزان آن به 700 ميليون تن يعني مقام هشتم جهاني، می¬رسد.
توليد سنگ آهن قزاقستان بعد از چين، برزيل، استراليا، روسيه آمريكا، هند، اوكراين، كانادا و آفريقاي جنوبي در رده¬ی دهم مي¬باشد و حدود 80% از سنگ آهن جهان را توليد مي¬كنند.بين كشورهاي مستقل مشترك المنافع، قزاقستان از اين لحاظ بعد از روسيه و اوكراين مقام سوم را دارا است.
ذخاير سنگ منگنز براي صنعت ذوب فلزات قزاقستان بسيار مهم مي باشد. كشور قزاقستان مدعي است كه داراي 7% از ذخاير سنگ منگنز جهان است. سنگ منگنز قزاقستان داراي ميزان بالاي منگنز (حدود 25%) و مقدار كم فسفر و سولفور بوده، تصفيه آن ارزان است.
ذوب فلزات رنگين براي توسعه صنعتي قزاقستان بسيار مهم است. اين بخش 7/11% از مجموع توليد صنعتي قزاقستان را دراختيار دارد. قزاقستان از نظر ذخاير مس، سرب، روي و ديگر فلزات كمياب ارزشمند غير آهني بسيارغني است.
ذخاير ثبت شده¬ مس در قزاقستان 37 ميليون تن تخمين زده شده است كه 5/5% ذخاير جهان مي باشد. در اين زمينه قزاقستان داري مقام چهارم در سطح جهان پس از شيلي،اندونزي و آمريكا است. بيش از 90 معدن مس در قزاقستان کشف شده است كه از بزرگترين آنها می¬توان به جزكازكان، آكتوگاي و آيدارلي اشاره کرد.
ذخاير ثبيت شده روي در قزاقستان 7/25 ميليون تن يعني 5/9% ذخاير جهاني است. قزاقستان از اين لحاظ رتبه چهارم جهان را پس از استراليا، آمريكا و روسيه داراست. بيش از 50 معدن روي در قزاقستان وجود دارد كه شامل سنگ پلي متاليك از نوع متداول است.
معادن ثبيت شده سرب قزاقستان 7/11 ميليون تن يعني 1/10% ذخاير جهاني است. قزاقستان داري رتبه ششم در دنيا پس از روسيه، استراليا، كانادا، آمريكا و چين در اين زمينه مي باشد. ذخاير سرب قزاقستان در بيش از 50 معدن تمركز يافته اند.
قزاقستان داراي توان بالقوه اي در زمينه توسعه صنعت آلومينيوم است. بيش از بيست معدن بوكسيت در قزاقستان مورد اكتشاف قرار گرفته است. قسمت اصلي اين ذخاير در استان كاستاناي، در مناطق بوكسيت خيز توگار مركزي و غربي واقع بوده، حدود 10 معدن بوكسيت تابه¬حال توسعه يافته-اند. بوكسيت¬هاي به¬دست آمده براي فرآوري به كارخانه آلومنيوم پاولودار فرستاده مي شوند كه توليدات آن بيشتر به روسيه و تاجيكستان صادر مي¬گردد.
قزاقستان داراي يك منطقه وسيع طلا خيز نيز مي¬باشد. ذخاير تثبيت شده طلا در قزاقستان به 1700 تن يعني 4 در صد ذخاير جهاني مي رسد. قزاقستان از اين نظردر رتبه هفتم جهاني پس از آفريقاي جنوبي، آمريكا، استراليا، روسيه، ازبكستان و اندونزي قرار دارد. مجموعاً 199 معدن تجاري طلا در بيشتر مناطق قزاقستان مورد اكتشاف قرار گرفته است كه شامل 127 معدن ابتدائي، 40 مجتمع و 32 محل ذخيره مي باشند.  ذخاير مس  و پلي متاليك قسمت اصلي ذخاير كشور يعني 68% را تشكيل مي دهند. بزرگترين معادن طلا، اسياكوسكو با 360 تن ذخيره طلا و باكريچيك با 277 تن ذخيره طلا است. در سال¬هاي اخير توليد طلا در كشور به بيش از بيست تن در سال رسيده است.
ذخاير نقره قزاقستان در بيش از 100 معدن مورد اكتشاف قرار گرفته است، كه به همراه پلي متاليك ها (مس، سرب و روي) قسمت اصلي ذخاير قزاقستان يعني 60% آن را تشكيل مي دهند. مقدار نقره در اين ذخاير بين 40 تا 100 گرم در تن مي باشد. تقريبا 25% ذخاير نقره در معادن جزكازكان تمركز يافته است و ميزان نقره در آن بين 10 تا 20 گرم در تن است. شركت هاي عمده توليد نقره در قزاقستان كازاخميس و كازينيك هستند كه ميزان توليد سالانه نقره آنها به 700-800 تن مي رسد.
توليد ذغال سنگ در اقتصاد قزاقستان مهم است. از نظر ذخاير ثبيت شده ذغال سنگ، قزاقستان با داشتن 4 % از ذخاير جهاني مقام هشتم در جهان را در اختيار دارد. سنگ کک و مخصوص براي نيروگاه برق كه براي صنايع ارزشمند هستند در بيش از 16 معدن يافت مي شوند.
قزاقستان يكي از 10 كشور بزرگ توليد كننده ذغال سنگ در جهان است. بين كشورهاي مستقل مشترك المنافع قزاقستان مقام اول سرانه از نظر توليد ذغال سنگ و مقام سوم سرانه از نظر ذخاير اين ماده معدني را داراست. امروزه صنعت ذغال سنگ در قزاقستان 78% از سوخت نيروگاه ها را تامين مي كند.
محل اصلي معادن ذغال سنگ مناطق اكيباستوز و كاراگاندا مي باشد، از اين معادن ذغال سنگ غنی براي نيروگاه¬ها و ذغال كك از معادن سطح زمین و زیر زمین استخراج مي شوند. حوزه كاراگاندا عمدتاً شامل معادن زيرزميني داراي سنگ كك كيفيت بالا و  10 تا 35 درصد خاکستر است. اين حوزه داراي مخزن بزرگي از گاز است كه از آن مدت¬ها گاز متان استخراج شده است. معدن بوگاتير كه بزرگترين معدن ذغال سنگ جهان با توليد 50 ميليون تن در سال است، در اين حوزه قرار دارد.
حوزه اكيباستوز در شمال-شرق آستانا در استان پاولودار قرار گرفته است. اين حوزه بزرگترين توليد كننده ذغال سنگ در قزاقستان است. ذغال سنگ اكيباستوز داراي مقدرا زيادي خاكستر است كه از 35% تا 50% متغير است. اين ذغال سنگ عمدتاً مصرف داخلي داشته و در نيروگاه هاي حرارتي براي توليد برق استفاده مي¬شود.
در حال حاضر ذغال سنگ به عنوان يك سوخت نيروگاهي ارزان، قزاقستان به صورت گسترده در شمال قزاقستان، همسايگان كشور در سيبری غربي و اورال  مورد استفاده قرار مي گيرد. پيش بيني مي¬شود که در دراز مدت، صنعت ذغال سنگ قزاقستان پيشرفت بيشتري کند.
قزاقستان يكي از دارندگان اصلي ذخاير ثبيت شده اورانيوم جهان با بيش از 21% سهم است. در حدود 65% اين ذخاير جهت تصفيه مناسب براي محيط زيست، بي خطر و مقرون به¬صرفه مي¬باشد. در سال 2011 قزاقستان مقدار 18000 تن اورانيوم توليد کرد.(در نيمه¬ی اول سال جاري 9148 تن توليد شد.)
بنابراين قزاقستان منابع طبيعي بسيار مهمي دارد وتوان بالقوه ازرشمندي نيز براي پيشبرد و افزایش نفوذ در بازارهاي جهاني مواد اوليه را در اختيار دارد.  با رشد چشمگير توليد و صادرات مواد اوليه در سال¬هاي اخير، اقتصاد ملي قزاقستان، رشد اقتصادي و تقويت جذب سرمايه گذاري را تجربه كرده است.
قزاقستان با قرار گرفتن در مجاورت روسيه، چين و هند و دارا بودن منابع عظيم، يكي از بهترين مناطق كره خاكي جهت سرمايه گذاري است.

سرمایه گذلری دربخش معدن و متالوژی

بخش معدن و متالوژی شاخه‌ی استراتژیک اقتصاد ملّی قزاقستان است و نقش تأمین‌کننده‌ی واحدهای صنعتی با تکنولوژی بالا (صنایع ماشین آلات، ساختمان، هواپیما، صنایع هوایی و دفاعی) را دارد.

وظایف اصلی بخش معدن و متالوژی در قزاقستان

توسعه‌ی واحدهای صنعتی رقابتی، گسترش نام و سود سهام محصولات با پروسه‌ی پیشرفته‌ی تولید به همراه ارزش افزوده‌ی بالا همراه با جذب مشاغل کوچک و متوسط.
بیشترین حجم واردات در بخش لوله‌ها، تیوپ‌ها و پروفیل‌های توخالی انجام می شود. برای فلز آهن و قطعاتش، میله‌های فولادی و آهنی و همچنین دیگر فلزات.

قزاقستان برای سرمایه‌گذاران چه پیشنهادی دارد:
بر پایه‌ی مواد خام

صنعت استخراج و ذوب فلزات در قزاقستان به واسطه‌ی منابع معدنی غنی با ظرفیت قابل توجهی که هم در مرکز و هم در سراسر کشور قزاقستان وجود دارند شکل گرفته‌است. ایجاد شرکت‌های وابسته به فن استخراج و ذوب فلزات با مواد خام معین مابین ۵۰ تا ۳۰۰سال با وضعیت کنونی ظرفیت‌ها ممکن است. حوزه‌های معدنی اساساً پیچیده هستند، آن‌ها حاوی چندین نوع فلز در یک‌معدن هستند که هرکدام نیاز به اکتشاف و همچنین عملیات غنی‌سازی و فرآوری جداگانه دارند.
قزاقستان ۳۰٪ منابع کروم را در جهان دارد، همچنین ۲۵٪ منابع منگنز و ۱۰٪ منابع آهن. بین ۱۰ تا ۱۳٪ مس، سرب و روی که منابع قابل توجّهی را در جهان را تشکیل می‌دهند. در میان کشورهای CIS ، قزاقستان دارای چگالی ویژه ذخایر کرومیت ۹۰٪ ، تنگستن ۶۰٪ ، سرب و مس ۵۰٪ ، بوکسیت ۳۰٪ ، فسفر ۲۵٪ و کانی آهن ۱۵٪ است. اخیراً، قزاقستان جایگاه سوم در میان تولیدکنندگان تیتانیوم در جهان را کسب کرده‌است، همچنین جایگاه هفتم در میان تولیدکنندگان روی، و جایگاه هشتم در میان تولیدکنندگان سرب، و سیزدهم در میان تولیدکنندگان آهن، و جایگاه پانزدهم برای مس و سی‌و‌پنجم برای فولاد.

شرکت‌های عامل

از اوّل ژانویه‌ی سال ۲۰۱۱، ۲۸۶ شرکت بزرگ و متوسط معدن‌کاوی و متالوژیکی ثبت شده‌ اند.

گروه رقابتی

بندر آکتائو (Aktau) ، SEZ

 

تأسیس

به فرمان ریاست جمهوری قزاقستان در تاریخ ۲۶‌آپریل سال ۲۰۰۲ به شماره‌ی ۸۵۳

فعالیت

قبل از ۳۱دسامبر سال ۲۰۳۲

موقعیت مکانی

منطقه منگیستائو ( (Mangistau- آکتائو (Aktau) ، در ناحیه ای به مساحت 2000 هکتار

شرکا

سه شریک: شرکت کِپلِ قزاقستان (Keppel Kazakhstan LLP)، محصولات لوله‌ای شرکت آرسلور میتال در آکتائو (Arcelor Mittal Tubular Products) (Aktau)، واحد صنعتی لوله‌های فایبر‌گلس در آکتائو (Aktau) Glass-Fiber Pipes Plant LLP) )

اهداف تأسیس

تسریع رشد منطقه

اهداف بخش

۱ـ تولید لوازم و تجهیزات خانگی ۲ـ تولید لوازم چرمی۳ـ صنایع شیمیایی۴ـ تولید لوازم لاستیکی و پلاستیکی ۵ـ تولید دیگر کالاهای معدنی و بدون فلز ۶ـ صنایع متالوژیکی ۷ـ تولید end metal works ۸ـ تولید ماشین‌آلات و تجهیزات ۹ـ تولید مواد شیمیایی نفتی

 

 

شهرک صنعتی عملیات فلزی ‌ـ‌ متالوژی

 

موقعیت مکانی

منطقه‌ی کاراگاندا (Karaganda)، بخش ساریارکا Saryarka)) ، در ناحیه ای به مساحت 540 هکتار

زیرساخت

خطوط دسترسی، خطوط ارتباطی فایبر اُپتیک (fiber-optic) ، برق، جادّه‌های ماشین‌رو، سیستم‌های آب‌رسانی و فاضلاب

هدف تأسیس

تأسیس و موقعیت گیری رقابتی واحد های متالوژی و همچنین واحدهای صنعتی

مزایا

ذخایر ذیل درمنطقه مذکور وجود دارند: ۱۰۰٪ منگنز جمهوری قزاقستان،  ۸۰٪ تنگستن تری‌اُکسید، ۵۴٪ سرب، ۴۰٪ روی، ۳۶٪ مس، ۳۲٪ ذغال سنگ که شامل ۱۰۰٪ ذغال سنگ crozzling، ۱۰۰٪ ولاستونیت(wollastonite) ، ۷۰٪ باریت(baryte )

فیلد های موجود: 32 فیلد طلا، 27 فیلد مس، 22 فیلد مولیبدنوم(molybdenum)، 21 فیلد سرب، 14 فیلد روی، 12 فیلد آهن

پروژه‌های نیچه (Niche )

پروژه‌های نیچه (Niche ) در MMC به شرح ذیل هستند:

ذوب آهن

۱ـ ساختار به روز شده‌ی واحد صنعتی تاراز (Taraz) که با کوره‌ بلند است و بر مبنای زیرساخت قدیمی‌تر واحد صنعتی کیمپروم (Khimprom) است.

۲ـ ساختار واحدهای صنعتی فولاد و ورق‌های نورد‌شده برای تولید ورق‌های فولادی مخصوص در منطقه‌ی آکتوبه (Aktobe).

۳ـ افتتاح تولید ریل پاولودار (Pavlodar)

۴ـ افتتاح واحد صنعتی متالوژی برقی در منطقه‌ی ژامبیل (Zhambyl)

۵ـ افتتاح تولید لوله‌های انتقال در مناطق منگیستائو (Mangistau)  یا آتیرائو (Atyrau)

۶ـ افتتاح تولید محصولات مسلح با مقاومت بالا به روش ریخته‌گری LLp در منطقه‌ی پاولودار (Pavlodar).

۷ـ افزایش محصولات با آلیاژ کروم با راه‌اندازی یک واحد صنعتی ذوب‌ کروم آهن‌دار کربنیک در منطقه‌ی آکتوبه (Aktobe).

۸ـ افتتاح تولید منگنز آهن‌دار در ساران ((Saran، منطقه‌ی کاراگاندا (Karaganda).

۹ـ افتتاح تولید محصولات دیگر با آلیاژ آهن.

۱۰ـ ساخت دو واحد صنعتی تولید کربن گازی مخصوص کم خاکستر(low-ash) در منطقه‌ی کاراگاندا (Karaganda).

۱۱ـ  ساختِ سه واحد صنعتی تولید مواد ساختمانی نسوز در تمیرتائو (Temirtau) ، اوست- کامنگورسک (Ust_Kamenogorsk)، شیمکنت (Shymkent).

 

ذوب غیر آهن

 

۱۲ـ ساخت واحد صنعتی فرآوری آلومینیوم اوّلیه ـ منطقه‌ی پاولودار ((Pavlodar.

۱۳ـ ساخت واحد صنعتی تولید ابزارآلات آلومینیومی متالیک ـ منطقه‌ی پاولودار Pavlodar)).

۱۴ـ ساخت واحد صنعتی جهت فلزکاری با استفاده از روی تصفیه‌شده ـ منطقه‌ی قزاقستان شرقی(East-Kazakhstan ).

۱۵ـ ساخت واحد صنعتی جهت فلزکاری با استفاده از مس تصفیه‌شده ـ منطقه‌ی کاراگاندا (Karaganda).

 

صنعت فلزات کم‌یاب

۱۶ـ راه‌اندازی تولید محصول تناژ ‌پایین دی‌اکسید تیتانیوم در اوست- کامنگورسک (Ust_Kamenogorsk)، منطقه‌ی قزاقستان شرقی(East-Kazakhstan ).

۱۷ـ احیای واحد صنعتی متالوژی و شیمیایی Irtysh (JSC) و توسعه‌ی مرحله‌ی چهارم پروسه‌ی مواد خام در اوست- کامنگورسک (Ust_Kamenogorsk)، منطقه‌ی قزاقستان شرقی(East-Kazakhstan).

۱۸ـ ساخت MPC بر اساس نوردهای شیمیایی و معدن‌کاوی ­ـ منطقه‌ی آکمولا (Akmola) ، استپنوگورسک (Stepnogorsk).

 

موقعیت مکانی پیشنهادشده برای شرکت‌ها

در آینده، شرکت‌های متالوژیکی‌ و ‌معدن‌کاوی اساساً در شمالِ غرب، قسمت‌های مرکزی و شمالِ شرق کشور در کاراگاندا (Karaganda) ، کستانای(Kostanay) ، آکتوبه (Aktobe) ، پاولودار (Pavlodar) ، اوست- کامنگورسک ((Ust_Kamengorosk ، ژزکازگان (Zhezkazgan) ، یعنی در نزدیکی منابع مواد اولیه‌ی خام و قدرت اقتصادی، ظرفیت‌های تولید موجود، زیرساخت  و نیروهای کار با تجربه واقع خواهندشد.

موقعیت واحدهای صنعتی جدید و به روز شده که در مراتب پیشرفته‌تری در متالوژی و فلزکاری هستد، مرتبط خواهندشد به:

·       شرکت‌های موجودی که مراحل فرآوری اولیه را دارند:

o      تولید فولاد (منطقه‌ی کاراگاندا (Karaganda)).

o      میله‌های تیتانیوم (منطقه‌ی شرق قزاقستان).

o      کروم آهن‌دار (منطقه‌ی آکتوبه (Aktobe)).

o      تولید ریل نوردشده (منطقه‌ی پاولودار (Pavlodar))

o      منگنز با فروسیلیکان (منطقه‌ی ژامبیل (Zhambyl))

o  تولید فولاد خاص (مناطق کاراگاندا (Karaganda) و کستانای (Kostanay))

·       منابع قدرت اقتصادی:

o      تولید آلومینیوم (منطقه‌ی  پاولودار (Pavlodar))

o      مس کاتدی (منطقه‌ی قزاقستان شرقی)

مترجم : ثریا میر محمد

 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia