Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی رایزنی فرهنگی ایران

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی تأسیس گردید. اولین رایزن فرهنگی ایران آقای سنایی (78-74) و دومین رایزن آقای عابدی (81-79) و سومین رایزن آقای سادات ازنیمه اول سال 81 تا پایان سال 1383 و آقای صفرخانی از سال 84 تا سال 87 رایزن فرهنگی بوده اند و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در حال حاضر آقای محمد پور می باشند. در این مدت موافقتنامه های فرهنگی زیادی بین مراکز فرهنگی دو کشور بر گزار گردیده است. کرسی های بسیاری برای آموزش زبان فارسی در سطح دانشگاهها و مدارس تأسیس شده، و هیئتهای فرهنگی و علمی و هنری زیادی به دو کشور سفر کرده اند. و بسیاری از کتب در زمینه های اسلام شناسی و ایرانشناسی به روسی و قزاقی به چاپ رسیده اند. 

 رایزن فعلی فرهنگی جناب آقای محمد پور می باشند ایشان که تحصیلاتشان در زمینه کارشناسی علوم سیاسی بوده است پیش از این به عنوان کارشناس فرهنگی  آسیای مرکزی , رایزن فرهنگی در ترکمنستان و رئیس اداره آسیای میانه و قفقاز جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده اند .

آدرس رایزنی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی عبارتست از:

قزاقستان , آلماتی , خیابان بگالینا(کمی بالا تر از کابان بای باتیر یا کالینینا سابق ) - شماره 61

تلفنهای رایزنی:917510 - 7272 - 007 

                    913447 - 7272 - 007

فکس :           918761   -7272 - 007

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia