Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی زرندا

 

زرندا

 

در50 کیلومتری شهر «کوک شتائو» شهرک «زرندا» قراردارد. زرندا بخشی ازیک منطقه وسیع است که با کوه ها، تپه ها، جنگل ها، دریاچه های کوچک و رودخانه های خود، متمایزشده ودرناحیه مرتفع کوک شتائو قراردارد. این منطقه دارای دشت هایی است که تپه ها وکوه ها درآن پراکنده شده اند. دربرخی جاها، رودخانه های کوچک بادره های خود که اغلب باریک و تنگ هستند، این دشت ها را قطع می کنند. برای میلیون هاسال دراینجا باد، باران، یخبندان و گرما حکم فرمایی می کردند. زمانی فرارسیدکه کوه ها ازهم شکافته و فروریختند واکنون آنها چندان مرتفع نیستند ولی بسیارزیبا و جذاب به نظرمی رسند. هنوز ازدور و درهنگام ورود به زرندا، قله های کبود آنها ازلابه لای مه آبی رنگ به چشم می خورد.

ابنجادرمقابل شما، ناحیه سرسبز زرندا باهمه زیبایی خود، قله های آبی رنگ کوه ها وفرش زمردین وسبزجنگل ها که به طول ده ها کیلومترکشیده شده است، دیده می شود.

زرندا دریاچه ای با ابعاد بزرگ است. این دریاچه درارتفاع 370 متری ازسطح دریاقرارگرفته ودارای سواحل زیبا با تک درختان کاج می باشد. کف دریاچه هموار و شنی است ودربرخی جاها سنگ ریزه و قلوه سنگ دیده می شود. طول آن 7 کیلومترو عمق آن 6 متراست. آب دریاچه شیرین و زلال است و درتابستان دمای آن به 24 درجه سلسیوس می رسد. درآن ماهی هایی نظیرکپور، راف، گراپر، سالمون، گرازماهی وغیره وجوددارد. دریاچه زرندا یکی اززیباترین دریاچه های این ناحیه محسوب می شود. زرندا فقط زیبایی طبیعت نیست، بلکه مکانی است برای تفرج واستراحت. 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia