Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی تالدی کرگان

تالدی کرگان

موقعیت شهری :

مرکز استان آلماتی

تاریخ تاسیس :

1944

وسعت شهری :

74 کیلومتر مربع

جمعیت شهر:

132600 نفر (2013)

کد تلفن :

+7 7282

کد پستی :

040000

پیش شماره خودرو:

B, V, 05

ترکیب جمعیتی :

قزاق: 64.96

روس :25.47

کره ای : 3.61

تاتار:1.94

آلمانی : 1.10

 

سایت رسمی :

http://www.taldykorgan.gov.kz

شهر «تالدی کورگان» یکی ازشهرهای قزاقستان است که درمسیرجاده عظیم ابریشم قرارگرفته است.
موقعیت – این شهردرمرکز «سمی رچیا» در دره زیبای رودخانه «کاراتال» دردامنه های «جونگارسکایا آلتاو» قرارگرفته است.
تاریخچه شهر – تاریخچه شهرازنیمه دوم قرن 19 شروع می شود. روستای کوچک «گاوریلوفکا» توسعه یافته وبه مرورتبدیل به یک شهرک کوچک شد. درسال 1920 این شهرک به «تالدی کورگان» تغییرنام داد (این کلمه اززبان روسی برگرفته شده وبه معنای «تپه بید» است).
دردهه 30 و اوایل دهه 40  این روستا مرکزمنطقه تالدی کورگان بود و از1944 به یک شهرکامل تبدیل شد. درسال 1967 این شهرمرکزاستان گردید. در 22 سپتامبر 2001 مرکز استان آلماتی ازشهرآلماتی به شهر تالدی کورگان منتقل شد واین تاریخ درواقع سرآغاز حیات دوباره شهرشد.
امروزه تالدی کورگان به سرعت درهمه جنبه هادرحال رشدوترقی است. روزبه روز سیمای جدیدی پیداکرده وگویی نفس تازه ای می کشد.


جاذبه های دیدنی – جاذبه دیدنی اصلی تالدی کورگان که درمقابل تمام کسانی که به شهرواردمی شوند، قرارمی گیرد، سردر ورودی شهراست. این ساختاردروازه اصلی ورودی مرکزاستان است. این بنا ازچهار ستون تشکیل شده که گویی ازچهارسوی جهان «شانیراک» ویا سمبل خانه مشترک، وحدت و خیروبرکت را حمایت می کند. نشان استان آلماتی این سازه را تکمیل می کند.
سواحل رودخانه کارتال باعث زیبایی شهرشده است. درسال 2002 دراینجا یک آکواریوم شهری بزرگ افتتاح شدکه موردعلاقه کودکان قرارگرفت. درمحوطه آکواریوم رستوران های کوچک تابستانی وجوددارد. استادیوم «ژتیسو» یک مکان ورزشی مدرن با ظرفیت 5000 نفراست. دراینجا فعالیت های ورزشی استانی وکشوری انجام می شود.


فرهنگ – دراین شهر یک دانشگاه، یک آکادمی، 13 موسسه آموزشی تخصصی و 7 مهدکودک وجوددارد. اینجا یک تئاتردراماتیک، 2 پارک فرهنگی و تفریحی، چندکتابخانه و کنتسرت هست. برای کارهای تربیت بدنی و ورزشی، یک استادیوم با 5000 نفرظرفیت، یک مجتمع ورزشی، 56  استخر، بیش از30 سالن ورزشی درشرکت ها و موسسات آموزشی ساخته شده است.
15 مرکزفرهنگی ملی، 2 موزه، گالری نقاشی، موزه ادبی مربوط به شاعر«ایلیاس ژانسوگوروف» و موزه تاریخ وبوم شناسی «تینیش پایف» را می توان دراین شهربرشمرد.


اقتصاد – امروزه آبادانی وعمران شهرتالدی کورگان به سرعت به پیش می رود و این شهرروزبه روزچهره تازه ای به خودمی گیرد. درواقع یک نوسازی به سبک غربی درشهرجریان دارد. محوراقتصاد تالدی کورگان تولیدات صنعتی است که براساس موقعیت مناسب شهرازلحاظ جغرافیا وترابری، شکل گرفته است. بطورکلی درشهر21 شرکت به تولیدات صنعتی اشتغال دارند. 48 بنگاه تولیدی کوچک هم فعالیت دارند. «مجتمع شهر» وظیفه تامین مصالح ساختمانی رابرعهده دارد. کارخانه های باتری سازی، کنسرومیوه جات و ماشین سازی، کارگاه های تولیدپوشاک، کفش و مبل، در این شهردرحال کارند. 
حمل نقل - سیستم حمل و نقل عمومی تالدیکورگان شامل اتوبوس، تاکسی و تاکسی های خطی میشود. ایستگاه راه آهن «تالدیکورگان»  نقطه ایست که تعدادزیادی ازگردشگران ومیهمانان شهرازآنجا وارد شهرشده ویا خارج می شوند. دراین شهریک فرودگاه رده دوم هم وجودداردکه می تواندتمامی هلی کوپترها وهواپیماهای تا 87 تن را بپذیرد.


نشان – نشان جدید تالدیکورگان درسال 2005 تصویب شد. این نشان ترکیبی است ازآرایه های ملی قزاقی درزمینه آبی رنگ که بیانگرصلح ونیکی است، با حاشیه طلایی رنگ با هفت ستاره و نوشته «تالدی کورگان».


آب وهوا – دراینجا آب وهوای قاره ای حاد، زمستان سرد توام با وزش بادهای تند ویخ بندان و تابستان گرم و خشک حاکم است. رطوبت وفشارهوا پایین است.

 

مترجم : عبدالرضا ناطقی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia