Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی سمی

سمی

 

موقعیت شهری :

شهرستان واقع در استان قزاقستان شرقی

تاریخ تاسیس :

1782

وسعت شهری :

210 کیلومتر مربع

جمعیت شهر:

314724 نفر (2013)

کد تلفن :

+7 7222

کد پستی :

071400

پیش شماره خودرو:

U,F,16

ترکیب جمعیتی :

قزاق: 63.3

روس :27.9

تاتار:2.8

 

سایت رسمی :

http://www.akimsemey.gov.kz

تاسیس «سمیپالاتینسک» به 1718 بازمی گردد و با فرمان معروف پتر اول درمورد حفاظت ازمناطق شرقی و آغاز ساخت استحکامات «پری ایرتیش» که از 1714 تا 1720 طول کشید، مربوط است. درپاییز 1718 قلعه «سمی پالات» تحت نظارت سرهنگ ستوپین تقویت شده وکاملا مجهزگردید. قلعه سمی پالاتینسک که به عنوان یک پایگاه مستحکم نظامی بوجودآمد، به مروردرمعرض پیشرفت قرارگرفته و تبدیل به یک نقطه مهم برای تجارت نه تنها بین روسیه و قزاقستان، بلکه میان روسیه، آسیای میانه و غرب چین گردید. مغول ها، بخارایی ها، تاشکندی ها و کوکاند ها ازهمان ابتدای تاسیس سمی پالاتینسک برای تجارت به اینجا می آمدند.
ازسال 1728 به منظورکنترل دادوستدهای تجاری با بازرگانان آسیایی، گمرک تاسیس شد. درسال های اول، گمرک ازسیبری دستورمی گرفت ودراصل زیرمجموعه اداره کل بازرگانی دولت مسکو بود.


درسال 1776 باهدف ساخت یک قلعه با طراحی جدید، سروان «آندریف» به عنوان فرماندارکل سیبری غربی به اینجا مامورگردید. اویک مهندس باهوش بودو با علم واطلاع قلعه جدیدی بنا کرد، دست به ساخت پل ها و جاده هازد، نقشه راه ها ومسیرها، استحکامات، پست های مرزی وسایراماکن نظامی را تهیه نمود. ساکنین قلعه قدیمی، نظامیان، قزاق ها ونیزتعدادی ازکسبه وتجار زندگی خودرادرقلعه جدید شروع کردند.
دریکم اکتبر 1854 تاسیس استان سمی پالاتین رسما جشن گرفته شد. سمی پالاتینسک ازیک شهرکوچک دورافتاده به یکباره تبدیل به یک شهرمهم استانی شد. استان تازه تاسیس وسیع ترین استان درساختارامپراتوری روسیه گردید. مجلس دوما و دادگاه شهری ایجادشد. در1858 جمعیت استان پهناور سمی پالاتین که برخی مناطق همجوارنیزبه محدوده آن افزوده شده بود، بالغ بر261487 نفرگردید. ازسال 1873 شهرسمی پالاتینسک صاحب تلگراف و از1910 دارای تلفن و اولین سیستم لوله کشی آب درقزاقستان، گردید. 

 
در1906 کشتیرانی درقسمت علیای رودخانه ایرتیش رسما افتتاح شد. دراواخرقرن 19 دراستان سمی پالاتین صنایع عمدتا به منظورانجام فراوری های اولیه موادخام برای صادرات، تاسیس شدند. دراوایل قرن 20 شرکت های عظیم روسیه و کارخانه های پشم بافی ارتش دراینجا پشم وپوست تولیدمی کردند.
تاسال 1863 دوموسسه آموزشی ازجمله یک دبیرستان که بخش دخترانه هم داشت، دو دبیرستان محلی کلیسا، 14 مدرسه قزاق ها و 9 مدرسه خصوصی تاتارها دراین شهرکارمی کردند. در1864 مدرسه دخترانه تبدیل به دبیرستان دسته دوم گردید. دراواخرقرن 19 و اوایل قرن 20 درشهردبیرستان های کلاسیک پسرانه ودخترانه  و مدرسه معلمی علوم دینی فعالیت داشتند. «علیم خان یرمکوف» دبیرستان سمی پالاتینسک را با مدال طلا به پایان رسانید و دانشکده فنی تومسکی را طی کرد. «مختار اویزوف» و «کانیش ساتپایف» درمدرسه معلمی علوم دینی تحصیل کردند.


نویسنده بزرگ روس «فئودور داستایفسکی» بیش از5 سال (1859-1854) در سمی پالاتینسک زندگی کرد و آثارجاودان خود «یادداشت های خانه مردگان»، «خواب عمو»  «روستای ستپانچیکوا و اهالی آن» را دراینجا نوشت. دراینجا ملاقات های داستایوفسکی با «سیومنوف تیان شانسکی»، «چوکان ولی خانوف» و «پوتانین» صورت گرفته است.
دانشجوی دانشگاه پتربورگ «میخایلیس»، اعضای حزب آزادی ملت «دلگاپالوف»، «گروس»، «لوبانوفسکی»، «لئونتیف»، «کونشین» و سایرین دراینجا دوران تبعیدخودراگذرانده اند. آنها در سمی پالاتینسک کارهای روشنگرانه زیادی انجام دادند. روشنفکربزرگ قزاق «آبای (ابراهیم) کونانبایف» روابط دوستانه ای با «میخایلیس»، «دلگاپالوف» و «گروس» داشت. وی با کمک آنان با ادبیات کلاسیک و زندگی سیاسی جامعه آشناشد. آبای هم به نوبه خودبرای مطالعه تاریخ، فرهنگ و زندگی ملت قزاق، به آنان کمک نمود. آبای کونانبایف شخصیت برجسته ای بودکه بافرهنگ وزندگی ملت قزاق آشنایی داشت ودرزمینه توضیح وتفسیرآداب و رسوم، قوانین قدیم، تبارشناسی، افسانه ها، نقل ها واصطلاحات قومی قزاق ها ازشهرت ومقبولیت بسیاری برخورداربود. 


درسال 1878 کمیته آماراستان درسمی پالاتینسک تشکیل شد. اولین دبیرکمیته آمار، سیاست مداردرتبعید «میخایلیس» بود. اوهمچنین بانی تاسیس کتابخانه عمومی و موزه بوم شناسی درسمی پالاتینسک درسال 1883 گردید. شعبه ای از «انجمن جغرافیا» درسمی پالاتینسک به عنوان زیرمجموعه بخش سیبری غربی «انجمن جغرافیای روس» تاسیس شد ولی کاملا مستقل عمل می کرد. شخصیت های فعال این شعبه برادران «بلاسلودوف» بودند. یکی ازآنها نقاش و قوم شناس بودو تابلوهای بسیاری خلق کرد که اکنون درمخازن کتابخانه آکادمی علوم جمهوری قزاقستان نگهداری می شوند و دیگری آثارفولکلورقزاق را جمع آوری می کرد. قصه های قزاقی مجموعه «بلاسلودوف» مانند برخی دیگرازمطالب فولکلوریک درنشریه «یادداشت ها» ی شعبه به چاپ رسیدند.
زندگی کاری وفعالیت ادبی «گربنشیکوف»، درسمی پالاتینسک آغازشد. «پوتانین»، «اوبروچف» و دیگردانشمندان برجسته دراین شهرکارمی کردند. از ژوئن 1917 درشهرسمی پالاتینسک انتشارهفته نامه «ساری آرکا» که ازلحاظ زمینه فعالیت به مجله «آیکاپ» نزدیک بود، شروع می شود. نویسندگان نشریه ساری آرکا «مارسیکوف» و «گاباسوف» بودند. مقاله های «بوکیخانوف»، «بایتورسینوف»، «دولاتوف»، «یرمکوف»، «مولدیبایف»، «آکپایف» و بسیاری دیگرازشخصیت های برجسته جنبش «آلاش» دراین نشریه به چاپ می رسید.


درتاریخ 23 سپتامبر 1903  سمی پالاتینسک شهری درحوزه فرمانداری بود وسپس یک شهرمنطقه ای شد. در1932 تقسیم بندی استانی درجمهوری صورت گرفت و سمی پالاتینسک درابتدا مرکزاستان شرقی قزاقستان و از 1939 مرکز استان سمی پالاتین گردید.
درسال های پیش ازجنگ دراین شهرکارهای عمرانی بزرگی صورت گرفت. جاده «ترک سیب» مهمترین کارعمرانی کشورمحسوب می شد. بخش شمالی این جاده ازشهرسمی پالاتینسک شروع می شد. بزرگترین سازه برنامه 5 ساله اول درسمی پالاتینسک، ساختمان مجتمع گوشت وکنسروبود که یکی ازبزرگترین شرکت های صنایع غذایی کشورمحسوب می شد.
این شهرمرکزمنطقه بزرگ دامپروری که غنی ازمواد اولیه بود، بشمارمی آمد. هم زمان با مجتمع گوشت، مجتمع عظیم آرد وکارخانه جدید چرم سازی با فن آوری جدید ساخته شد. درسال 1938 کارخانه دباغی پوست گوسفند با آزمایشگاه مخصوص، شروع به ساخت شد. تعدادتعمیرگاه های کشتی مجهزبه جدیدترین تجهیزات آن زمان، افزایش یافت.


دراکتبر 1920 گروه نمایش 15 نفره «اس آیماک» درشهرتاسیس شد. درمیان اعضای این گروه شخصیت هایی که بعدها درقزاقستان به شهرت رسیدند، وجودداشتند، کسانی مانند «ایسا بایزاکوف»، «آمره کاشاوبایف»، «ژومات شانین» و «ژوسوپبک یلوبکوف».
در 1934 تئاترموزیکال ودراماتیک قزاق درشهر سمی پالاتینسک تاسیس شد. این تئاتردر6 جولای 1934 با نمایش «مکافات» اثر«ژانسوگوروف» افتتاح شد.
شهر «سمی» یکی ازمراکزفرهنگی وتاریخی نه تنها شرق قزاقستان، بلکه تمام کشورمی باشد. دراینجا موزه های «آبای» و «داستایوفسکی» ، قدیمی ترین موزه بوم شناسی قزاقستان وغرب سیبری، موزه هنرهای تجسمی به نام «خانواده نوزوراوی» و شبکه کاملی ازکتابخانه ها فعال هستند. تئاتر موزیکال ودراماتیک «آبای» و تئاتردراماتیک روسی «داستایفسکی» نیزدراین شهرفعالند.

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia