Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی اداره ملی مديريت کاز اگرو

اداره ملی مديريت برگزاری (KazAgro) "سهامي عام"
ماموریت "KazAgro"
ماموریت این اداره اجرای سیاست هاي عمومی دولت براي ترویج وتوسعه صنعت بر اساس اصول بهره وری، شفافیت و مديريت موثر در ساختار شرکت های بزرگ است.
جهت گيري استراتژيك اين موسسه در زمينه هاي زير است:
1.مشاركت موثر براي رشد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از طریق صنعتی شدن و تنوع محصولات.
2.مشاركت در جهت اطمینان از امنیت مواد غذایی از طریق توسعه و تنظیم بازار مواد غذایی داخلی.
3. ترویج، توسعه و پیاده سازی پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی.
4. بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت سازي فعاليت هاي مجموعه.

فعالیت های سرمایه گذاری و وام دهی"KazAgro":
• وام برای فرآیند کاشت در فصل بهار و برداشت
• وام خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی
• وام خرید دام
• وام برای سرمایه در گردش و خرید دارایی های ثابت
• وام ساخت و ساز، بازسازی و تعمیر
• وام برای شبکه و توسعه مزارع لبنی، مرغداری، گلخانه ها و فروشگاه های گیاهی
• وام برای افزايش تولید میوه و سبزی، دانه های روغنی با استفاده از آبیاری قطره ای
• وام برای تولید در مونتاژ ماشین آلات کشاورزی
• وام براي علوفه
• وام براي ایجاد شبکه مزارع پرورش، ایجاد گاوداري
• وام براي پردازش گوشت و اعطای وام برای ایجاد کشتارگاه
• وام برای توسعه تولید و فرآوری پشم خوب
• وام براي سازماندهی تولید در پردازش دانه
• وام برای ساخت و ساز و نوسازی ذخيره سازي دانه
• وام برای خرید، ساخت و ساز و بهره برداری از گلخانه های کوچک
• وام به تعاونی های اعتبار روستایی
• وام به تعاونی مصرف کنندگان کشاورزی
شرکتهای زیرمجموعه:
• سهامي عام " شركت کشاورزی- اعتباری "،       www.agrocredit.kz
•سهامي عام       "KazAgroFinance"، www.kaf.kz
• سهامي عام        ""KazAgroGarant، www.kazagrogarant.kz
•  سهامي عام "شركت قراردادي مواد غذايي"        ، www.fcc.kz
• سهامي عام          "KazAgroMarketing"، www.kam.kz
• سهامي عام "صندوق حمایت مالی از کشاورزی"،                   www.fad.kz  
• سهامي عام            ""KazAgroӨnіm، www.kazagroonim.kz
آدرس اداره ملی مديريت برگزاری (KazAgro)
جمهوری قزاقستان، آستانه،خ. جمهوری، پلاك 24تلفن: 0077172705620 فکس:  0077172705689
www.kazagro.kz

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia