Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی مرکز فرهنگی ریاست جمهوری

مرکز فرهنگی ریاست جمهوری

 

در ابتدای خیابان جمهوری می توانیم ساختمان سفید برفی زیبا با گنبد کبود را تحسین کنیم این مرکز فرهنگی ریاست جمهوری است. این مجموعه شامل موزه، کتابخانه، سالنهای کنسرت و نمایش است. هر چیزی در این ساختمان نمادین است و حتی طراحی آن در نمای اصلی منعکس می شود که توسط کره با پرتوهای واگرا در چهار نقطه سرخ نمایش داده می شود. این گنبد کبود براستی برگرفته از معماری سنتی ترکی است ارتفاع آن از سطح زمین 38.5 متر و بر فراز مرکز محوری کل سازه قرار گرفته است.


آثار موزه به 143223 نمونه بالغ می شود اینها عمدتاً شامل آثار باستان شناسی، قوم شناسی، تاریخ، فرهنگ و هنر می شوند. این نمونه ها به سه قسمت تقسیم می شوند: منابع پایه، منابع میانی-علمی، منابع انبار موقت.


 همچنین می توانیم در اینجا  مجموعه هدایای رئیس جمهور قزاقستان را نیز ببینیم، که جای افتخار را درست در قلب ساختمان، مستقیماً زیر گنبد آن اشغال کرده است. این مجموعه شامل هدایای تقدیم شده به نور سلطان نظر بایف توسط مسئولین ایالتی و دولتی کشورهای مختلف و گروه نمایندگان رسمی می باشد.


 کتابخانه مرکز فرهنگی ریاست جمهوری از سرمایه ای غنی برخوردار است، که بالغ بر 700.000 جلد کتاب می شود: که بر روی صفحات آنها تاریخ قزاقستان از دوره چادرنشینی تا به امروز وجود دارد.


این مرکز با پیشگامی نور سلطان نظر بایف، رئیس جمهور قزاقستان، «با هدف افزایش تصور فرهنگی و معنوی پایتخت جدید آستانا، برای آشنا ساختن عموم مردم با خصلت تاریخی ملت، دستاوردهای فرهنگ و هنر جهانی» بنا شد (حکم دولت جمهوری قزاقستان در روز 27 اکتبر 2000).

 

مترجم : مریم خانی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia