Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی هرم صلح و دوستی

هرم صلح و دوستی

 

هشتمین اعجاب جهان، آنطور که برخی افراد به این ساختمان اطلاق می کنند، به شکل هرم منظم با ارتفاع 62 متر و عرض قاعده یکسان ساخته شده است. زیرساخت این بنا یک تپه 15 متری مصنوعی است. استاد معروف، معمار نورمن فاستر Norman Foster انگلیسی بخصوص شکلی را انتخاب کرد که هیچگونه معنای مذهبی برای پروژه اش نداشته باشد، بدین معنی که این مکان بعنوان ارتباط میان فرقه ای نماینده های تمام ادیان سنتی دنیا قرار گیرد.


هرمِ صلح و دوستی نوعی ستایش اغراق آمیز ایده مرز گذشت است، بنای تاریخی اتحاد مردم قزاقستان و اشتیاق آنها برای ارزشهای بشردوستانه و هارمونی است. «همه چیز در دنیا از زمان می ترسند و زمان از هرم ها می ترسد» اینها سخن مصریان باستان هستند. آنها اهرام معمایی را ساختند تا نام فرعون را در زمان و فضا جاودان سازند. هرم، جامد و تراشیده، برای قزاقستان سمبل مقدس ابدیت است.

 اشیاء دینی معماری همچون کاخ صلح و دوستی در شهر آستانا در دنیا نظیر ندارند. البته برخی بناها وجود دارند که سنتهای مذهبی مختلف را در یک جا جمع آوری می کنند، اما پرستشگاه قزاقستان نمایانگر یک خط مشی بزرگ برای محاوره سازنده در برابر آنهاست. کاملاً منطقی است که موزه فرهنگی، دانشکده مدنیت و تئاتر اُپرا با 1500 صندلی در مکانی قرار گرفته باشد که نمایندگان ادیان سنتی مختلف دنیا همدیگر را ملاقات می کنند.

فولاد، آلومینیوم، مقدار بسیار زیاد سازه های شیشه ای ویژه، ایده های فنی منحصر به فرد و ابداعات معماری این بنا را شبیه به یک اعجوبه می سازند.


بلندای باعظمت آن هرکسی را مجاب می کند تا زیبایی تراسهای سبز و بازی نور سرچشمه گرفته از نوک هرم را تحسین کند. پیاده رفتن به نوک هرم در طول پلکان موج دار از به اصطلاح «باغهای معلق آستانا» جالب تر خواهد بود. هر چند نما از بیرون نیز ارزش تماشا کردن دارد.

 

هرم جادویی فاستر از هر دو ساحل رودخانه رودخانه یسیل (Yesil) دیده می شود. شب هنگام، نوک آن از درون می درخشد. 
 قیمت بازدید و تماشای آن فقط 500 تنگه است.

 

مترجم : مریم خانی

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia