Sheedgraphicبازگشت صفحه اصلی آموزش در قزاقستان


سیستم آموزش در جمهوری قزاقستان


در قانون اساسی جمهوری قزاقستان (اصل 30) نوشته شده است: "آموزش متوسط در آموزشگاه های دولتی برای اتباع به طور رایگان  تضمین می شود آموزش متوسط الزامی  است تبعه حق دارد از طریق کنکوردر آموزشگاه عالی دولتی مجانی تحصیل کند دولت  استانداردهای عمومی آموزش را بر قرار می کند فعالیت هر آموزشگاه باید با این استاندارد ها مطابقت داشته باشد".
طبق خصلت برنامه های آموزشی , آموزش در جمهوری قزاقستان به عمومی و تخصصی تقسیم می شود. سیستم آموزش کشور سطح های ذیل آموزش را در بر می گیرد: آموزش و پرورش پیش از دبستانی، آموزش متوسطه ، آموزش عالی وآموزش تخصصی بعد از دانشگاه.
آموزش متوسط در قزاقستان حتمی می باشد و حاوی آموزش عمومی، حرفه ای ابتدایی و حرفه ای متوسط است. کودکان در کلاس اول از شش یا از هفت  سالگی پذیرفته می شوند آموزش متوسط از سه مرحله تشکیل است: ابتدایی (کلاس های 1-4)، پایه (5-9) وفارغ التحصیلی (کلاس های بالا 10-11). برای رشد استعداد دانش آموزان با قریحه ویژه برنامه های آموزشی تدوین می شوند که آن در مدرسه های تخصصی عملی می شود آموزش حرفه ای ابتدایی در قزاقستان طی دو و سه سال در مدرسه های حرفه ای وآموزشگاههای های حرفه ای براساس آموزش اصلی عمومی کسب می شود. آموزش متوسط حرفه ای را می توان ظرف سه الی چهار سال در کا لج ها، آموزشگاه ها و هنرستان ها بر اساس آموزش اصلی عمومی از طریق کنکور به دست آورد.


آموزش عالی در قزاقستان
آموزش عالی در قزاقستان بر اساس آموزش متوسط  کسب می شود. در جمهوری قزاقستان انواع ذیل آموزشگاه های عالی بر قرار شده اند: دانشگاه، آکادمی، دانشکده، هنرستان عالی، آموزشگاه عالی. دانش آموز برای این که وارد دانشگاه عالی شود امتخانات فارق التحصیلی  (نهایی) و ورودی به شکل آزمون ملی واحد یا آزمون جامع (فارغ التحصیلان سال های گذشته) می دهند. اتباع قزاقستان حق دارند بورسیه بین المللی "بولاشاق" را از طریق کنکور برای تحصیل در خارج از کشورببرند. بعد از به پایان رساندن دانشگاه، فارغ التحصیل دیپلم  لیسانس (4 سال)، متخصص (5 سال) یا فوق لیسانس (6 سال) را کسب می نماید.    

   
آموزش بعد از دانشگاه
 برای کسب آموزش حرفه ای بعد از دانشگاه داوطلب باید  دیپلم متخصص یا فوق لیسانس را داشته باشد. آماده کردن کادر های علمی در دوره نامزدی علوم و در دوره  دکترای دانشگاه ها انجام می شوند مدت تحصیل در دوره نامزدی علوم و در دوره دکترا سه  سال می باشد تدارک کادرهای علمی و آموزش و پرورشی علمی  ممکن است غیر از دوره های نامزدی علوم ودکترا در شکل داوطلبی از در یافت درجه علمی یا با دادن مرخصی برای مطالعات انجام شود. در سال های آخر دوره  دکترای PhD  نیز به طور وسیع متداول شد. 
خارجیان و اشخاصی که تابعیت قزاقستان را ندارند از حقوق آموزش برابر با اتباع جمهوری قزاقستان به ترتیب از طریق قانون گذاری جمهوری قزاقستان برقرار شده و همچنین بر اساس قرارداد های بین المللی با تشکیلات آموزش قزاقستان  برخوردار هستند. 

 

تهیه و تنظیم:  آیناش سیتوا (  Ainash Seitova  )

 


 

 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia